Structor tar fram hållbar avloppslösning för Gnesta

Structor tar fram hållbar avloppslösning för Gnesta 1
Maria Kavcic vd och ansvarig utredare på Structor. Foto: Structor

Gnesta kommun expanderar och belastningen på avloppsreningsverket ökar i takt med att kommunen växer. Structor Södertälje AB har fått uppdraget att ta fram en långsiktigt hållbar avloppslösning för kommunen. Utredningen beräknas vara färdig i december 2020.

Uppdragsgivare är Samhällsbyggnadsförvaltningen på Gnesta kommun, och planeringshorisonten för avloppslösningen sträcker sig fram till år 2060. Utredningen innefattar framtagning och beräkning av olika strategiska alternativ för ökad kapacitet i avloppsreningen, samt att se över kapaciteten i befintligt reningsverk och möjligheter till regional samverkan.

”Det ska bli fantastiskt spännande att arbeta fram de strategiska underlag som kommer ligga till grund för Gnestas vägval av framtida avloppslösning. Att i tidiga skeden ta fram strategiska utredningar inom vatten- och avlopp tillsammans kommunala förvaltningar och bolag är ett av våra specialistområden”, säger Maria Kavcic, vd och ansvarig utredare på Structor Södertälje AB.

”Gnesta kommuns framtida avloppslösning är ett stort projekt speciellt för ett litet VA-kollektiv som i Gnesta. Det är komplicerade frågor och därför är det skönt att vi nu stärkt upp med kompetenser både via Structor och Sweco. Jag är övertygad att vi kan möta dessa utmaningar tillsammans och jag har ett stort förtroende för projektgruppen”, säger Mikael Tjulin, VA-ingenjör på Gnesta kommun.

Related Articles