How would you like to contact us?
  • 2020-08-04
  • Last Update 2020-08-04 10:23
  • Stockholm

Content / Hållbarhets röst

Hållbarhets röst är vår benämning på content, alltså texter där du som annonsör är avsändare. Den enda begränsningen är att innehållet inte primärt ska syfta till att sälja specifika produkter eller tjänster. Utan lyfta en fråga, berätta om ett case, eller VD, Marknadschefen, Produktchefen berättar (om något). Texten publiceras i ordinarie nyhetsflöde samt under en kategori.

  • Texten får vara ca 3500 tecken inkl mellanslag
  • Bild ska medfölja texten

Pris: 13 800 kr

För mer information eller offert, kontakta någon av oss:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +4670 975 40 82
Mail: alexander@itmediagroup.se

Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +4673 041 62 34
Mail: annika@itmediagroup.se

Mario Leif Birger Hansen
CTO-Key Account Manager / Produktansvaig IT-Hållbarhet
Mobile: +4676 259 54 27
Mail: mario@itmediagroup.se

Christian de Plaza 
Key Account Manager / Produktansvarig IT-Hälsa
Mobile: +4676 934 52 36
Mail: christian@itmediagroup.se

Johanna Nilsson
Key Account Manager
Mobile: +4673 720 10 04
Mail: joanna@itmediagroup.se