Två hundspannsekipage som färdas över en is … av vatten. Ett nytaget fotografi från nordvästra Grönland, där forskaren Steffen Olsen kämpar sig över en is täckt av flera centimeter klarblått vatten, har väckt uppmärksamhet världen över.

– Fotot är slående, för det visualiserar verkligen att Arktis står under förändring, säger Ruth Mottram, klimatolog vid Danska meteorologiska institutet (DMI).

Havsisen som slädhundarna tar sig över smälter vanligtvis inte så tidigt som i början av juni. Enligt DMI började de grönländska isarna i år smälta i slutet av april, vilket är nästan än månad tidigare än normalt.

Läs mer: WWF: För lite görs för miljön i Arktis

Arktis inför möjligt katastrofår – isar smälter tidigare

2019 ser nu ut att kunna bli ett katastrofalt år för Arktis. Rekordtemperaturer har redan registrerats på Grönland, vilket skapar oro bland forskarna.

– Det är möjligt att vi kommer att slå rekorden från 2012 för både minst havsis i Arktis och för störst smältning på Grönland, säger Ruth Mottram, klimatolog vid det danska institutet.

Uppvärmningen innebär att levnadsvillkoren ändras snabbt för grönländarna. Ekosystemet förändras och jaktsäsongen blir kortare på grund av smältande isar. Antalet isbjörnar har redan minskat med runt 40 procent under det senaste årtiondet.

Smältande isar och glaciärer har också en direkt inverkan på världens havsnivåer. Isen smälter sex gånger snabbare i dag jämfört med på 1980-talet, och sedan början av juni har 37 miljarder ton is smält på Grönland. Den 17 juni smälte 3,7 miljarder ton på en enda dag.