How would you like to contact us?
  • 2020-01-29
  • Last Update 2020-01-28 09:44
  • Stockholm

Studie

Studie avråder från hastighetsbegränsningar för cykel

Cyklisters hastighet bör inte begränsas genom ytterligare lagstiftning eller genom cykelbanans utformning. Däremot kan det av trafiksäkerhetsskäl vara motiverat att dämpa cyklisters hastighet på kortare sträckor, i vissa situationer. I…

Read More

Qvalify och Svenska Förbundet för Kvalitet bjuder härmed in till nya öppna utbildningar 2020. Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

Do you Qvalify….. Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du. Det är den insikten som gör att du och dina medarbetare varje dag söker ett enklare…

Read More

AI lösningen på politisk stabilitet, klimatproblem och fattigdom

Så här påverkar artificiell intelligens FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, grupperade på miljö, ekonomi och samhälle. Illustration: David Callahan. Nu har forskare från bland annat KTH granskat vilken…

Read More

Utbytesstudenter tar tåget utomlands – ett led i hållbart resande

Civilingenjörsstudenterna Elias Ågren, Joakim Eriksson, Johannes Norén och Olivia Walfridsson har utrustats med var sitt interrailkort, så att de kan ta tåget till sina studiedestinationer i Europa. Foto: Anna-Lena Lindskog…

Read More

Miljöbron och högskolan breddar sin samverk

I början av december tecknade Högskolan Väst ett nytt tvåårigt samarbetsavtal med Miljöbron. Samarbetet ska nu fördjupas och breddas på flera sätt. Framförallt ska hållbarhetsperspektiven integreras i högskolans utbildningar och…

Read More

Schneider Electric är utsedda till en av världens mest inkluderande arbetsplatser av Universum

Schneider Electric blev nyligen framröstat till en av världens mest inkluderande arbetsplatser i Universum’s Diversity & Inclusion Index, som baseras på svar från studenter inom handel, matematik och ingenjörsteknik världen…

Read More

Hållbara, lättare och underhållsfria broar

Broar kan konstrueras så att material och vikt minskar med 40 procent jämfört med konventionella konstruktioner av stålbroar – det är en vision som kan bli verklighet om forskningsprojektet SUNLIGHT…

Read More

NYHET! Uppdatering med födda i Stockholm

Nu gör vi en ny uppdatering av vårt register Födda, delar av Sverige! Den här gången uppdaterar vi registret med drygt 82 000 sökbara poster med personer födda i olika…

Read More

Framtidens ledarskap för hållbar utveckling

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Den 21-22 januari samlas experter, ledare och framtidsaktivister i Malmö för…

Read More

Fyra miljoner kronor till forskning om civilsamhället – rekordmånga ansökningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågpr, MUCF, fördelar nu drygt fyra miljoner kronor som stöd till forskning om det civila samhället. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila…

Read More