How would you like to contact us?
  • 2019-11-19
  • Last Update 2019-11-18 09:08
  • Stockholm

Studie

Tekniska verken Innovation Camp 2019

För sjunde året i rad genomförs Tekniska verken Innovation Camp som en del av East Sweden Innovation Week i Linköping. Under två dagar kommer 80 gymnasieungdomar att lösa ett verkligt…

Read More

Nu inleds projekt Handla Nu!

Polarguide Cecilia Hed Malmström inleder projekt Handla Nu! när Folkuniversitetets arrangerar föreläsning om hållbarhet i Älvdalen. Foto: Cecilia Hed Malmström Uppstart måndag 4 november kl 19:00 Den 4 november sjösätts projektet…

Read More

Forskningssamarbete om luftföroreningar och fotokemisk smog i Kina

Aerial City View of China with Huge River and Assorted Buildings View. Emphasizing Obvious Air Pollution. I början av oktober arrangerade Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ett seminarium om…

Read More

SydGrönt visar upp sitt hållbarhetsarbete i en filmserie som djupdyker i verksamheten

I SydGrönts publicerade hållbarhetrapport 2018 har den röda tråden varit att på ett konkret och specifikt sätt förklara hur SydGrönts affärsidé grundar sig på en grön omtanke. Kommande veckor får…

Read More

Fler naturvetare behövs till arbetet med de globala hållbarhetsmålen

Naturvetarna har gjort en bedömning av hur arbetsmarknaden för olika naturvetare kommer att se ut på fem års sikt. Det mesta talar för att en naturvetenskaplig utbildning kommer att vara…

Read More

Lund, Linköping och Umeå – här bor Sveriges tryggaste invånare

Mer än hälften av svenskarna uppger att de känner sig trygga i sin stad. Dock varierar det kraftigt beroende på vart i landet de är bosatta. Tryggast känner sig invånarna…

Read More

Den glömda klimatbelastningen i byggnader

Byggnader och byggsektorn svarar för nästan 40 procent av de årliga globala koldioxidutsläppen. Men att 28 procent av utsläppen är kopplat till material och energiförbrukningen som används vid byggnationen är…

Read More

Lev klimatsmart och spara pengar – få tror det går

Att ställa om till ett mer klimatsmart liv gör att ekonomin blir bättre. Det visar den stora europeiska forskningsstudien HOPE pågått sedan 2015 där bland annat Umeå universitet deltagit. Men…

Read More