Fler väljer cykel i Solna – ökning med 19 procent på två år

Fler väljer cykel i Solna – ökning med 19 procent på två år 1

Cykeltrafiken har ökat i Solna de senaste två åren. Mätningen för 2019 visar en ökning med 19 procent jämfört med den tidigare mätningen 2017.

– Cyklandet har ökat i Solna de senaste åren, liksom i resten av regionen. Det är positivt med fler Solnabor och pendlare på våra cykelvägar, och nu trampar vi vidare i arbetet med Solnas cykelvägnät, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Solna stad mäter cykelflödena vartannat år på ett antal mätpunkter i cykelvägnätet. Sedan den förra mätningen 2017 har cykeltrafiken ökat med i genomsnitt 19 procent på två år. Störst ökning av cykling konstaterades vid mätpunkterna Karolinska vägen/Solna Kyrkväg (59 procent) och Bergshamravägen/Barks väg (55 procent). Platserna med störst flöden ligger närmast gränsen mot Stockholms stad.

Satsningar 2019 och 2020

Under 2019 gjordes en riktad satsning på 15 miljoner kronor i arbetet med cykelplanen för Solna, och en lika stor satsning planeras för 2020. Samtidigt tillkommer de gång- och cykelsatsningar som görs inom exploateringsverksamheten när nya kvarter växer fram i staden, med till exempel utbyggnad av cykelvägar längs Solnavägen.

Related Articles