Fortsatt topplacering för Sverige i korruptionsindex – men resultatet säger inte allt

Fortsatt topplacering för Sverige i korruptionsindex – men resultatet säger inte allt 1

Sverige får samma poäng som vid föregående års mätning och placerar sig på en fjärdeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex.

– Sverige håller sig alltjämt bland topplaceringarna och är ett land som ur ett internationellt perspektiv har en låg grad av korruption. Samtidigt finns en inte försumbar svensk korruptionsproblematik som yttrar sig i olika former av vänskapskorruption, svågerpolitik och nepotism snarare än mutor, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

– Den relativt låga grad av korruption i Sverige innebär inte att svenska aktörer för den sakens skull är förskonade från korruptionsrisker. Sverige placerar sig visserligen på topplats i indexet, men har två företag på topplistan för utdömda böter för korruptionsöverträdelser vilket tydligt visar att en topplacering inte är att likställa med frihet från korruptionsrisker, fortsätter Natali Engstam Phalén.

Transparency Internationals korruptionsperceptionsindex är en av de mer vedertagna mätningarna av korruptionsnivån världen över. Indexet mäter upplevd korruption inom offentlig sektor i 180 länder. Länderna tilldelas en poäng mellan 0 till 100, där en högre poäng indikerar en lägre nivå av korruption i landet. Två tredjedelar av världens länder får en poäng understigandes 50.

– Korruption är ett världstäckande problem och ett direkt hot mot hela hållbarhetsagendan. Indexets resultat visar på de stora utmaningar som finns världen över med korruption och vikten av att i större utsträckning prioritera antikorruptionsarbetet, säger Natali Engstam Phalén.

Du kan läsa det senaste korruptionsperceptionsindexet på Transparency Internationals hemsida här.

Related Articles