Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning
Hem Hållbar Utveckling Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

Publicerat av: Redaktionen

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

Långsiktig hållbarhet har många aspekter, en del mer uppenbara än andra. Vatten är något som ofta förutsätts finnas i obegränsad mängd. En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så även i framtiden?

Nära nog 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige, idag, används av industrin. För många av användningarna finns det alternativ som både är bättre på lång sikt och som ger ett bättre resultat direkt.

Industrins vattenhushållning

En förutsättning för långsiktig hållbarhet är en cirkulär process, där råvaror, material och energi återvinns eller cirkuleras. Om tryckluften ofta är en förbisedd del av kretsloppet och många gånger tas för givet så är det lite samma sak med vatten. Vatten är kanske den viktigaste förutsättningen för mänskligt liv, ja för allt levande är vatten en absolut nödvändighet. Riklig tillgång på rent vatten är något som vi tar som en självklarhet. Vatten är inte bara en förutsättning för liv, det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv.

En uthållig användning av vattenresurserna behöver vara i balans med tillgänglig mängd vatten. Den globala vattenbalansen har till följd av förändringarna i klimatet, sannolikt på grund av människans miljöpåverkan, förändrats dramatiskt de senaste åren. Även om den som helhet är i någon form av balans, har fördelningen på senare tid, mellan olika geografiska områden, förskjutits på ett uppskakande sätt, med torka och översvämning om vartannat som en följd.

Därför har Regeringen gett i uppdrag till Generaldirektör Ulla Sandborgh att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Uppdraget är att främja ett ansvarsfullt nyttjande av landets vattenresurser.

”Förändrade nederbördsmönster kan leda till såväl torka som översvämningar. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Det behövs en ökad dialog med näringslivet inklusive jordbruks- och livsmedelssektorn i syfte att främja erfarenhetsutbyte och samverkan. Viktigt är också att stödja pågående arbete, föreslå former för utveckling och samordning, identifiera utvecklingsbehov och analysera påverkan på svensk konkurrenskraft”, skriver regeringen i samband med att uppdraget offentliggjordes.

Industrin använder särklassigt mest vatten i Sverige, närmare 70% av landets vattenförbrukning sker inom industrin. Vattnet används där som en del i processen och som kylning dels för elproduktion dels för en rad andra ändamål när man vill ha en kontrollerad temperatur på det man gör. Vattnet kommer oftast från lokala sötvattentäkter men havsvatten används också i viss omfattning. Väldigt ofta används vanligt kranvatten!

Vad händer med vattnet när man kylt färdigt eller processen är klar? En absolut majoritet ”spolas” helt enkelt bort och går till reningsverk – i och för sig för en form av återvinning. Men är inte detta ett slöseri med resurserna? Det är definitivt en stor belastning för reningsverken.

Ibland tar vi det som finns nära till hands och i Sverige är vi lyckligt lottade med rent och kallt dricksvatten inom konstant räckhåll men även vi har upplevt klimatförändringar som påverkat vattentillgången. Och reningsverken kan heller inte ta emot obegränsade mängder avlopps-vatten.

Kylning med dricksvatten

– Kyler du med dricksvatten? Det finns alternativ!

Idag används mycket dricksvatten i industrier där det egentligen inte krävs vatten av dricksvattenkvalitet.

Kylning inom industrin handlar ofta om att ta hand om överskottsvärme från processen. Inom metall, gjuteri, elektronik, petrokemi, livsmedel, ja egentligen överallt är kontroll på temperaturen viktig för ett bra resultat. Viss utrustning är helt beroende av noggrann temperaturhållning, till exempel lasrar för industriellt och medicinskt bruk, röntgenapparater, punktsvetsmaskiner. Resultatet av det som maskinen gör, är helt beroende av en noggrann och konstant temperatur.

I stället för att kyla med dricksvatten som sedan spolas bort kan man använda slutna system där kylvattnet cirkuleras. En cirkulationskylare arbetar med en sluten krets av kylvätska och kyler applikationen till precis den temperatur som behövs. Samma kylvätska, oftast vatten, används gång på gång, inget spolas ut i avloppet.

Förutom risken med brist på kylvatten, vid traditionell kylning, och hanteringen av spillvattnet, där reningsverken når sitt kapacitetsmaximum har cirkulationskylare en stor fördel rent operativt. Noggrannheten på temperaturen är betydligt högre än för traditionell vattenkylning. Temperaturen är inte heller säsongsberoende. Vatten från sötvattentäkter kan skilja 10-tals grader mellan vinter och sommar. Noggrannheten hos en cirkulationskylare är delar av grader – året om!

Det är inte bara kvaliteten på det som produceras som blir bättre med noggrann temperaturkontroll utan maskinens livslängd påverkas också positivt.

Resultatet av att ersätta kylning och temperaturkontroll med hjälp av ”kranvatten” och i stället använda en cirkulationskylare är en miljövänlig, kostnadseffektiv lösning som ger högre kvalitet.

SMC Automation har ett brett utbud av kylare för olika temperaturintervall och effektbehov samt olika temperaturvariationer med ytterst hög noggrannhet. Det är dessutom enkelt att övervaka kylaren och på så vis säkerställa att temperaturen håller sig på rätt nivå. Vill du veta mer hur man, på ett hållbart sätt, kontrollerar temperaturen på sin tillverkningsprocess, klicka här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>