Hem NYHETER Ledande befattningshavare ofta involverade vid mutbrott

Ledande befattningshavare ofta involverade vid mutbrott

Publicerat av: Redaktionen

Ledande befattningshavare ofta involverade vid mutbrott 3

En förståelse för var korruptionsriskerna i företag finns är avgörande för ett bra förebyggande arbete. Därför behövs mer kunskap om hur korrupta transaktioner går till. En ny studie från OECD visar bland annat att mellanhänder och ledande befattningshavare ofta är involverade vid internationella mutbrott.

OECD publicerade år 2014 en omfattande studie gällande strukturen av internationell mutbrottslighet. I en ny studie följs 2014 års resultat upp. Den omfattar en genomgång av 115 fall av internationell mutbrottslighet under perioden 2014 till 2018. Av studien framgår att mellanhänder användes i merparten (81 procent) av fallen. Även andra tredjeparter, så kallade gatekeepers, som av olika anledningar anlitats för att skydda eller bistå företag var involverade i flera fall.

Jurister och revisorer som biträden i internationella mutbrott

Två gatekeepers som var särskilt frekventa vid mutbrottsupplägg var jurister och revisorer. Jurister användes till exempel för att upprätta falska avtal eller falsk dokumentation för att dölja mutbrottslighet. Revisorer kunde bidra till mutupplägg till exempel genom att upprätta utlåtanden som gav legitimitet till oriktig bokföring. Jurister och revisorer var involverade som mellanhänder eller gatekeepers i åtta respektive 40 av de 115 fallen som ingick i studien.

– Olika former av mellanhänder är ett känt riskområde för korruption och att använda sig av dessa kräver en noggrann kontroll. Det är samtidigt ett område som upplevs som svårt av företag. En bra hjälp här är Institutet Mot Mutors (IMM) Kod mot korruption i näringslivet som ger omfattande vägledning i detta avseende, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Ledande befattningshavare bland de vanligaste mutgivarna inom företaget

I nästan samtliga fall (87 procent) var en ledande befattningshavare involverad i ett företags mutupplägg. I de flesta fallen var dock flera personer involverade i upplägget. Övriga anställda var inblandade i 44 procent av fallen och i 24 procent av fallen den högsta ledningsnivån, vd:n.

– Tonen från toppen är fundamental i arbetet mot korruption och måste innefatta såväl ord som handling. Det är därför oroväckande att det är så hög andel ledande befattningshavare involverade. Resultatet visar också på vikten av att ställa högsta ledningsnivå till ansvar för mutbrott. Det är dock något vi generellt är dåliga på i Sverige, fortsätter Natali Engstam Phalén.

Behov av mer kunskap kring kopplingen mellan kön och korruption

I studien konstateras att det finns ett behov av ökad kunskap kring vilka länkar som finns mellan kön och korruption. Sådan kunskap kan bland annat bidra till att besvara frågor som om mutbetalningar av kvinnor har ökat i takt med att kvinnor i högre utsträckning fått ledande positioner inom företag.

Flera länder hade dock ingen information kring kön på de inblandade i mutfallen. Det fanns därför ingen möjlighet att inom ramen för studien dra några slutsatser kring könsskillnader.

Du kan läsa hela studien Foreign bribery and the role of intermediaries, managers and gender här.

Rapporten är en av tre i ett projekt finansierat av Sverige om företags antikorruptionsarbete. Projektet syftar till att stötta företags hållbarhetsarbete.

Här kan du läsa vår sammanfattning av en annan rapport i projektet: Corporate Anti-corruption Compliance – Drivers, Mechanisms and Ideas for Change.

Den tredje rapporten i projektet Tackling Bribe Solicitation Using the High-Level Reporting Mechanism for Preventing Bribery hittar du på OECD:s hemsida.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>