Lenovos program för minskning av klimatpåverkan har kompenserat 26 000 ton koldioxidutsläpp

Lenovos program för minskning av klimatpåverkan har kompenserat 26 000 ton koldioxidutsläpp 1

Lenovo meddelar idag att företagets kunder har inlett en “grön revolution” inom handeln genom att välja att kompensera koldioxidutsläppen från nya Lenovo Think-produkter i samband med köp, som en del av Lenovos nya program för kompensation av koldioxidutsläpp. På bara nio månader har Lenovos kunder kompenserat koldioxidutsläpp för motsvarande 1,7 miljoner kilometer långa flygresor.

Lenovo CO2 Offset Services lanserades i Norden som ett pilotprojekt under februari 2020, och nu rullar Lenovo ut det framgångsrika programmet i hela Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Nordamerika. Det anses vara det första programmet av sitt slag inom IT-branschen. Det gör det enklare att förstå den miljöpåverkan varje individuell teknikprodukt har under hela sin livscykel. Företagskunder kan sedan bidra till specifika hållbarhetsprojekt och kompensera för den exakta mängd koldioxidutsläpp som deras inköp inneburit.

Kunder kan välja mellan en rad olika initiativ som godkänts av FN och få ett certifikat som bekräftar den kompenserade mängden koldioxid för varje produktserienummer, dessutom får man ett certifikatsemblem för varje klimatkompenserad produkt. Till dags dato har programmet kompenserat 26 000 ton koldioxid, vilket är lika mycket koldioxidutsläpp som 1,7 miljoner mil flygresor eller 1789 flyg inom Europa*.

Idag kan kunder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Nordamerika som letar efter hållbara alternativ för IT-inköp enkelt välja detta program då de specificerar sitt inköp.

Klimatkompensation av en produkts hela livscykel

Lenovos program CO2 Offset Services försöker möta kunders växande efterfrågan på hållbarhets-transparens i alla deras inköp och är en av världens första som kopplar en specifik mängd koldioxidkompensation till varje produkt, för att få en bättre förståelse för produkters individuella koldioxidavtryck.

Tjänsten fungerar på så vis att man väger in de utsläpp som uppstår vid tillverkningen och frakten av varje individuell produkt, samt de utsläpp som uppstår i samband med upp till fem års användning av produkten. Denna mängd koldioxidutsläpp kompenseras sedan via ett av många partnerprogram, däribland sådana som kontrollerats av FN och av amerikanska ClimeCo.

– Detta är faktiskt en av de första gångerna som man kan dra en tydlig linje mellan den produkt du köpt och det utsläpp som denna produkt orsakar, säger Thilo Bayerlander, Director Lenovo EMEA Services Sales. Vi är nog det första företaget inom IT-branschen som har gjort kompensation av koldioxidutsläpp greppbart för våra kunder på ett sätt där de direkt kan se kopplingen mellan orsak och verkan.

Related Articles