Hem TEKNIK Panasonic i Future Living Berlin – för en smart och fossilfri framtid

Panasonic i Future Living Berlin – för en smart och fossilfri framtid

Publicerat av: Redaktionen

Panasonic i Future Living Berlin – för en smart och fossilfri framtid 3Panasonic är en viktig aktör i stadsdelen Future Living i Berlin. Företaget som tillhör de världsledande inom områdena värmepumpar och solcellspaneler, bidrar med teknologi som även innefattar smarta system för att optimera energianvändningen i fastigheter som producerar egen energi.

Både i Japan, USA och Europa deltar Panasonic i utveckling av stadsdelar enligt konceptet Sustainable Smart Town. Det handlar inte enbart om lokal energiproduktion, energieffektivisering och frihet från fossila bränslen. Ambitionerna är höga också vad gäller ett smart boende i övrigt med inte minst den sociala hållbarheten.

Solceller och batterilagring

I Fujisawa som ligger fem mil utanför Tokyo invigdes 2014 ett område där det idag bor 1500 invånare i 500 friliggande hus. I bostadsområdet tillämpas bland annat lokal elproduktion med solcellspaneler och batterilagring av producerad el. Till miljömålen hör 70 procent lägre koldioxidutsläpp (jämfört med nivån 1990), mer än 30 procent förnybar energi och 30 procent lägre vattenförbrukning.

År 2018 var det dags att inviga Tsunashima i Yokohama. Miljömålen i siffror liknar dem för Fujisawa. I Tsunashima finns också en tankstation för vätgas till vätgasdrivna bilar.

– Detta är ett steg på vägen till ett vätgassamhälle med sikte på 2030, säger Junichi Suzuki, vd för Panasonic Europe. Ett koldioxidfritt boende är vår globala vision.

Miljömålen för Tsunashima är 40 procent lägre koldioxidutsläpp, mer än 30 procent förnybar energi och 30 procent lägre vattenförbrukning.

Panasonic arbetar också med bränsleceller. De kan användas för att producera både el, vatten för uppvärmning och tappvarmvatten. Planen är att kommersialisera bränslecellerna 2021 i Japan.

I Suita, också i Japan, byggs ett område med 362 lägenheter anpassade för alla generationer. Planen är att ta emot de första inflyttande år 2022.

– Endast förnybar energi ska användas och området kommer att bli Japans första helt koldioxidfria, avslöjar Junichi Suzuki.

Även i Europa

Som en del av Panasonics världsvida satsningar finns nu en Sustainable Smart Town även i Europa. I våras var det nämligen inflyttning i Future Living Berlin. Denna satsning omfattar 7600 kvadratmeter fördelade på 90 lägenheter och 10 kommersiella lokaler. Byggherre och investerare är GSW Sigmaringen.

Future Living finns i södra delen av Berlin, i Adlershof som är en smältdegel för teknisk utveckling. Inom det 17 hektar stora området finns 1200 företag och 20 inrättningar som arbetar med forskning – både från tekniska universitetet i Berlin och sådana som inte är knuta till något universitet.

I Future Living Berlin produceras energi lokalt med solcellspaneler och värmepumpar. På taken finns 600 Panasonic HIT-paneler (Heterojunction Cell Technology) på sammanlagt 195 kWp. Den förnybara elen används för att driva 17 stycken Panasonics luft-vatten-värmepumpar Aquarea som svarar för värme till uppvärmning av husen samt för tappvarmvatten.

– Värmepumparna är mycket effektiva. Varje kilowatt som de använder ger 4–5 kW, berättar Ralf Becker, projektledare vid energigruppen hos Panasonics utvecklingscenter i Tyskland. Vår styrka är att kombinera solel och värmepumpar samt att använda en smart styrning som bland annat prioriterar mellan uppvärmning och produktion av tappvarmvatten.

Här finns tre utmaningar fortsätter Ralf Becker:
• Upprätthålla komforten för de boende
• Klara de stora fluktuationerna i solcellernas produktion
• Bygga värmepumpssystem även för flerbostadshus som i detta fall

Energibehovet varierar med årstid och tid på dygnet. Produktionen av sol-el varierar också med året och dygnet, men inte på samma sätt. Styrning med Energy Management Solution hjälper till att klara svängningarna i produktion och konsumtion. Panasonic kommer dessutom att vidareutveckla styrningen bland annat genom artificiell intelligens.

När det handlar om service och underhåll av fastigheternas energisystem har Panasonic utvecklat Aquarea Service Cloud, som underlättar kontroll och styrning på distans och medger ett energieffektivt underhåll, med reducerat antal besök på plats.

För att jämna ut fluktuationer i produktionen går det att använda batterier för att lagra el och ackumulatorer för att lagra varmvatten. Panasonic utvecklar och tillämpar även dessa tekniker. I Future Living Berlin finns ett batterilager med kapacitet på 160 kWh.

Stora vinster

En jämförelse mellan olika former av primärenergi för uppvärmning visar att eldningsolja orsakar 24 gånger större utsläpp av koldioxid jämfört med en lösning med värmepump som drivs av förnybar el. En ”fossildriven” värmepump orsakar 14 gånger mer koldioxid. Därmed finns det stora vinster för miljön med Panasonics lösning. En förmånlig faktor är att lokal produktion av el i solpaneler kan vara 10–30 procent billigare än el från nätet.

Smart living

Att bo i Future Living Berlin är inte bara energismart. Det är i högsta grad smart boende även på andra sätt. Port- och dörrnycklar behövs inte. Man öppnar i stället med en RFID-tagg eller med mobilen. Hemmet är både smart och uppkopplat med Panasonics smarta högtalare och Panasonics smart-TV, som bland annat kan ge varningsmeddelanden och information specifik för den som bor i lägenheten. Internet of things tillämpas i stor utsträckning. Delar av styrningen av hemmet sker helt automatisk – exempelvis nedsläckning när ingen är hemma – andra delar kan styras genom att välja olika scenarier.

Den nya tekniken och den nya typen av stadsdelar utvecklas inte enbart för att värna om klimatet och den yttre miljö. Konceptet Sustainable Smart Town ska också bidra till trygghet och sociala värden. För att öka interaktionen mellan de boende väljs i första hand punkthus i stället för stora lamellhus.

Future Living Berlin presenterades under ett webinarium i början av juli.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>