Power One AB tar fajten mot den globala uppvärmningen

Power One AB tar fajten mot den globala uppvärmningen 1
Power One tar fajten!

Power One anser inte att man har rätt att köpa sig fri från CO2 utsläpp och bolaget lanserar nu Ceeotoo Token. Ceeotoo är en kommande cryptovaluta där värde på varje token motsvarar 1 tons minskning av koldioxid. Efter genomförd ICO beräknad till 3 februari 2020 kommer Ceeotoo att dela ut motsvarande 100 dollar per sparat ton koldioxid. Detta innebär att a företag institutioner och privatpersoner skall kunna ansöka om utdelning av Ceeotoo Tokens vid uppvisande av insparad CO2, på sikt kan denna modell göra avsevärd skillnad för vårt hårt ansträngda klimat.

Ceeotoo har även för avsikt förvärva ej exploaterad råolja i backen och även den vägen förhindra utsläpp. Till detta kommer att 5% av alla inkomster från kommande ICO användes för att plantera träd och därmed lagra CO2.

Power One har full tillförsikt att intresset kring denna modell kommer bli avsevärt.

Related Articles