Ronneby kommun 7:e bästa kommunen i Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges Miljöbästa kommun

Ronneby kommun 7:e bästa kommunen i Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges Miljöbästa kommun 1

Ronneby kommun är den 7:e bästa kommunen i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.

Det är en ranking bland kommuner och städer som visar bäst ambition och aktivitet på miljöområdet som utförs av Aktuell Hållbarhet. Av Blekinges kommuner rankas Ronneby kommun som den miljöbästa kommunen.

– Ett bra bevis på att vi arbetar med rätt fokus på miljöfrågorna kopplade till FN’s globala mål i Agenda 2030, säger Kenneth Michaelsson Ordförande i Miljö- och Energirådet i Ronneby.

I över tio års tid har Aktuell Hållbarhet rankat och granskat kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete. Med ansvar för bland annat samhälls- och stadsplanering, upphandling, grundskola och tillsyn över det lokala näringslivet, äger kommunerna en nyckelroll i omställningen mot en hållbar utveckling.

– Vi har tydliga förbättringsområden när det gäller bl a uppföljning av våra upphandlingskrav, systematiskt arbete med att förhindra nedskräpning och samverkan med lokala företag och organisationer, säger Kenneth.

Related Articles