Speed Group bygger Nordens största solcellstak

Speed Group bygger Nordens största solcellstak 1

Nordens största takbaserade solcellsanläggning – både sett till yta och kapacitet – kommer att byggas på Speed Groups nya huvudkontor och lager utanför Borås. Solcellernas yta motsvarar 11 fotbollsplaner och beräknas producera 4GWh grön el per år, motsvarande årsförbrukningen för 400 villor. Satsningen ger Speed Group ett attraktivt grönt logistikerbjudande och gör lagret CO2-positivt.

”Vi kan nu erbjuda befintliga och nya kunder en attraktiv grön logistiklösning, något som efterfrågas i allt större utsträckning. Våra kunder i detta lager kommer erhålla en CO2-neutral lösning. I takt med att vi automatiserarar våra lager ökar också energibehovet, vilket vi nu kan tillgodose med egen-producerad solel”, säger Mats Johnson, VD på Speed Group.

Speed Groups nya lager och huvudkontor färdigställs löpande och hela byggnaden om 83 000 m2 beräknas vara i full drift i maj 2020. Solcellerna omfattar en yta om 60 000 m2.

”Att vi genomför denna satsning känns spännande och helt rätt, både ur ett affärsmässigt perspektiv för Speed Group och ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Ratos är övertygade om att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande och vi har dessa frågor högt på agendan i vårt ägarutövande”, säger Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef för Construction & Services på Ratos samt Styrelseordförande i Speed Group.

Ratos blev majoritetsägare i Speed Group 2015. Bolaget är idag en nationell leverantör av logistiktjänster samt tjänster inom bemanning, rekrytering och utbildning, med stark position på en underliggande attraktiv marknad. Antalet anställda uppgår till cirka 1 050 och försäljningen för 2019 uppgick till 707 MSEK.

Related Articles