LRF är just nu ute på en roadshow på svenska universitet. På KTH i Stockholm möttes 100 utvalda hålbarhetsintresserade studenter för att bland annat träffa LRF och LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerstr

Studenter hjälper bönder med hållbarhetsarbete

Fotograf:Josefin Olofsson Persson
LRF på universitetsturné

öm. Det gemensamma målet: Att lösa det gröna näringslivets hållbarhetsutmaningar.

– Vi bönder kan inte ensamma stå för hela kostnaden för att göra Sverige hållbart. Hela landet måste bidra och här hoppas vi på smarta idéer från svenska studenter, säger Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen.

Att det gröna näringslivet ska vara fossilfritt och jämställt inom en snar framtid är två mål som LRF redan satt. Men vägen dit är snårig och hållbarhetsutmaningarna är fler.

– En av de stora utmaningarna är att få ihop den sociala och den ekonomiska dimensionen. Konsumenter är inte alltid beredda att betala för hållbar mat. Samtidigt innebär omställningen till en hållbar matproduktion stora kostnader för lantbruk med små marginaler, säger LRF ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström.

Den sociala dimensionen av hållbarhet, en levande landsbygd med långsiktigt hållbara lantbruksföretag, är något LRF arbetar för och den tar stor plats i workshoparna på universiteten. För att vägen ska bli klarare är nu organisationen med i arenan ASAP, (grundat av Miljömärkning Sverige och Sustainergies) och tar hjälp av unga hållbarhetstalanger. På så sätt skapas inspiration och nya idéer i hållbarhetsarbetet både för studenterna och LRF.

Emilia Astrenius Widerström deltar i workshops under alla de fyra tillfällen där ASAP erbjuder möten med 100 utvalda studenter. En av de studenter som medverkade på KTH är Enrique Mejia. Han kommer från Kalifornien och har tagit en master i Human Ecology, en kombination av naturvetenskap och samhällsvetenskap.

– Jag visste inte så mycket om LRF innan jag kom hit men det här är väldigt spännande. Jag tror att den stora utmaningen för en hållbar matproduktion i Sverige är att det är för många kockar inblandade. För mycket regler och för många aktörer som står i vägen, säger han.