SVCA lanserar ny gemensam hållbarhetsrapport för den svenska private equity-sektorn
Hem NYHETER SVCA lanserar ny gemensam hållbarhetsrapport för den svenska private equity-sektorn

SVCA lanserar ny gemensam hållbarhetsrapport för den svenska private equity-sektorn

Publicerat av: Redaktionen

Den svenska private equity-sektorn ökar sitt fokus på hållbarhet genom ett nytt, gemensamt initiativ som skapar mer öppenhet om hållbarhetsarbetet.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) lanserar för första gången en gemensam plattform för att systematiskt följa, mäta och tydliggöra hållbarhetsrelaterade nyckeltal i svenska portföljbolag genom rapporten The ESG Status of Swedish Private Equity.

Rapporten visar att portföljbolagen står sig väl jämfört med företag som är börsnoterade – och att frågan är högprioriterad.

Rapporten The ESG Status of Swedish Private Equity har tagits fram med syfte att skapa större öppenhet kring det hållbarhetsarbete som görs och som har gjorts under lång tid inom private equity-sektorn i Sverige. I rapporten, som utgår från jämförelsetal framtagna i linje med FN:s globala mål, jämförs också portföljbolagen mot noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm för att sätta nyckeltalen i perspektiv.

Av rapporten framkommer att private-equity ägda portföljbolag i Sverige håller samma nivå som jämförbara noterade företag.

  • SVCA lanserar ny gemensam hållbarhetsrapport för den svenska private equity-sektornJobbtillväxten är hög i private equity-ägda portföljbolag, 9% mellan 2019 och 2020, och två tredjedelar av tillväxten är organisk.
  • Portföljbolagen har 26% kvinnor i ledningsgrupperna vilket är samma andel som på Nasdaq OMX Stockholm. Det är färre kvinnor i styrelserna (19%) än i börsnoterade företag (33%).
  • Koldioxidutsläpp från portföljbolagen, i relation till omsättningen, är i linje med jämförbara bolag på Nasdaq OMX Stockholm. De direkta utsläppen är något högre medan de indirekta är något lägre. I absoluta tal släpper dock private equity-ägda portföljbolag ut mindre koldioxid än företag på Nasdaq OMX Stockholm.

The ESG Status of Swedish Private Equity har tagits fram i samarbete med analysföretaget HUI och ambitionen är att plattformen ska uppdateras årligen för att fortsatt synliggöra hållbarhetsarbetet i de svenska portföljbolagen.

  • Aktörerna i den svenska private-equity sektorn har jobbat med de här frågorna länge och nu tagit steget att gemensamt tydliggöra hållbarhetsarbetet öppet och regelbundet. Flera av resultaten från studien visar att portföljbolagen ligger nära eller bättre till än börsbolagen i utfall, vilket bekräftar många tidigare förväntningar, t.ex. den starka jobbtillväxten kan förstås utifrån den positiva tillväxt och förändringsagenda som private-equity ägande innebär samtidigt som vi också vet att mångfaldsmål är ett fortsatt och prioriterat utvecklingsområde hos många bolag, säger Isabella de Feudis, VD på SVCA.
  • Rapporten ger för första gången en bild av hur private-equity sektorn i Sverige presterar hållbarhetsmässigt. Resultaten är mycket positiva, och det är extra glädjande eftersom bolagen ofta har en lägre mognadsgrad än bolag i den noterade miljön. För att skapa en långsiktig värdeutveckling, så har våra medlemmar sedan länge varit väl medvetna om att det krävs ett aktivt arbete kring hållbarhetsfrågor som exempelvis klimat, anti-korruption och mångfald. Att öka mångfalden i bolagsledningar och i styrelser är något som SVCA och våra medlemmar arbetar aktivt med både i bolagsspecifika och gemensamma initiativ för private equity såsom Level 20 säger Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande SVCA.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>