How would you like to contact us?
  • 2020-06-07
  • Last Update 2020-06-05 09:52
  • Stockholm

Akademiska sjukhuset

Automater ska ge bättre koll på läkemedel

Säkrare hantering av narkotikaklassade läkemedel. Det är främsta syftet med införandet av läkemedelsautomater på Akademiska sjukhuset. I dagarna har en testautomat installerats i ett sällanförråd där personalen har möjlighet att…

Read More