Trygghet avgörande för långsiktig hållbarhet
Hem EVENTMÄSSA Trygghet avgörande för långsiktig hållbarhet

Trygghet avgörande för långsiktig hållbarhet

Publicerat av: Redaktionen

Trygghet avgörande för långsiktig hållbarhet

Coronapandemin kommer att innebära stora påfrestningar på ersättningssystemen. När många drabbas av sjukdom och arbetslöshet blir det ännu viktigare att bidra till hållbar trygghet för människor.

– Vår roll idag är mer angelägen än någonsin. Hela vår verksamhet bygger på att bidra till ett hållbart samhälle där människor kan lita på de sociala skyddsnäten, säger Bliwas vd Tua Holgersson.

Under 2019 har Bliwa tydligt stärkt sin hållbarhetsprofil i investeringsportföljen och aktivt investerat i bland annat gröna obligationer och skogsfonder. Men störst skillnad gör Bliwa med sina försäkringar som bidrar till att skapa en hållbar trygghet för människor vid olika händelser i livet.

– Vi är kundägda och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Vårt uppdrag är att göra verklig skillnad för människor i utsatta situationer, säger Tua Holgersson, vd på Bliwa.

I mötet mellan klimatomställning och digitalisering väntar framtidens utmaningar och möjligheter. Bliwa driver en ambitiös utvecklingsagenda i syfte att underlätta för kunden, spara tid och energi för organisationen och minska miljöpåverkan, exempelvis med ett nytt skadesystem, digitala försäkringsbesked och digitala tjänster för att det ska vara enkelt och tryggt att bli och vara kund.

– Vi är nu mitt i den pandemi som orsakats av covid-19. Hur vi agerar som enskilda människor och företag gör skillnad – precis som i hållbarhetsarbetet. De långsiktiga effekterna av pandemin är ännu oklara, mer utforskat är effekterna om vi misslyckas med våra klimatmål. Men i kriser väcks ofta kreativitet och med hjälp av ny teknik, vetenskap och global samverkan kan vi gemensamt söka lösningar på våra utmaningar. Bliwa har både ett stort ansvar och bra förutsättningar, säger Tua Holgersson.

Läs Bliwas hållbarhetsrapport
I vår verksamhet arbetar vi idag mest aktivt för att möta 8 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Mål 3 Hälsa och välbefinnande Vi investerar inte i företag som bryter mot mänskliga rättigheter eller företag som producerar tobak, alkohol, pornografi eller gambling. Vårt erbjudande innehåller förebyggande satsningar för att i ett tidigt skede komma till rätta med psykisk ohälsa. Vi vill uppnå en arbetsmiljö där vare sig fysiska, psykiska eller sociala situationer leder till ohälsa.

Mål 6 Rent vatten och sanitet Vi investerar i gröna obligationer för vattenrening, vatteninfrastruktur, avfallshantering och vård av vatten- och naturområden.

Mål 7 Hållbar energi för alla Vi investerar i gröna obligationer för energieffektiva fastigheter och utveckling av förnyelsebar energi.

Mål 10 Minskad ojämlikhet Genom att erbjuda gruppförsäkring med reservationsanslutning gör vi det möjligt för fler att få ett försäkringsskydd. Därmed främjar vi social och ekonomisk inkludering.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen Våra försäkringar är en del av samhällets skyddsnät och spelar en viktig roll i människors olika livsskeden. De bidrar till ett socialt hållbart samhälle, men också till ekonomisk hållbarhet för den enskilde individen. Vi investerar i energieffektiva fastigheter som endast använder förnyelsebar energi och utvecklar trygga och socialt hållbara boendemiljöer. Vi investerar i gröna obligationer för förbättrad avfallshantering, energieffektivisering och klimatvänlig kollektivtrafik.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion Vår kontorsflytt i december 2019 levde upp till högt ställda hållbarhetsmål. Inredningen har i största möjliga mån tagits med till de nya lokalerna, vilka byggts om mycket sparsamt. De möbler som inte har tagits med har sålts eller skänkts bort. En liten del har demonterats och källsorterats. I våra nya lokaler sorteras avfallet i nio kategorier. Vi påverkar kunder och konkurrenter genom att i upphandling av försäkringsgivare understryka vikten av hållbarhet.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Vi investerar i skog som absorberar koldioxid och ersätter fossila bränslen och material. Vi investerar i gröna obligationer för gröna bolån med ränterabatt till energieffektiva bostäder med låg användning av fossilbaserad energi, samt i gröna obligationer för användning av förnyelsebar energi hos fastighetsbolag.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Vi investerar i skog som förvaltas på ett hållbart sätt – både med hänsyn till den biologiska mångfalden och med insikt om den långsiktiga försörjningen av skog som råvara. Våra skogsinvesteringar är certifierade enligt gällande branschstandard för hållbar skogsförvaltning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>