Zalando ska minska koldioxidutsläppen med 80 % senast 2025

Zalando ska minska koldioxidutsläppen med 80 % senast 2025 1

Zalando ska minska koldioxidutsläppen med 80 % senast 2025

Zalando blir den första plattformen i världen att fastställa vetenskapligt baserade mål (SBT-mål) för att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalets mål på en temperaturökning under 1,5°C. Fram till 2025 ska koldioxidutsläppen minska med 80 % från den egna verksamheten och 40 % från tillverkningen av egna varumärken .

Idag meddelar Zalando, Europas ledande onlineplattform för mode och livsstil, sina vetenskapligt baserade mål (SBT-mål) för att minska utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Fram till år 2025 kommer företaget att minska sina operativa koldioxidutsläpp med 80 % och koldioxidutsläpp från tillverkning av egna varumärken med 40 %. För att nå bortom sin egen verksamhet och påverka hela värdekedjan i positiv riktning, åtar sig Zalando att 90 % av företagets huvudpartners ska ha fastställt vetenskapligt baserade mål för att minska sina koldioxidutsläpp.

– Att få våra vetenskapligt baserade mål godkända är en viktig milstolpe för vår hållbarhetsstrategi. Vi ser att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och fortsatt kommersiell framgång för modeförsäljning online, säger Kate Heiny, hållbarhetschef på Zalando. Zalando är den första plattformen i världen att sätta upp vetenskapligt baserade mål och därtill fått dem godkända av den oberoende organisationen, Science Based Target initiative . Organisationen bedömer bolagens mål och säkerställer att de ligger i linje med Parisavtalet. Tack vare Zalandos plattformsmodell och storlek kan åtagandet påverka en stor andel av modeindustrin och  erparten av Zalandos partners.

– Vi gratulerar Zalando till att vara den första onlineplattformen att få sin utsläppsminskning godkänd av Science Based Targets initiative. Genom att anpassa sina mål för en framtida temperaturökning under 1,5°C och efterfråga att leverantörerna fastställer sina egna SBT-mål, säkerställer Zalando en klimattålighet i sin affärsmodell, säger Alberto Carrillo Pineda, chef för Science Based Targets på CDP, en partner till initiativet Science Based Targets. Att sätta upp SBT-mål är en del av Zalandos åtagande för att ge en positiv nettoeffekt för människor och planeten, som först tillkännagavs i Zalandos nya hållbarhetsstrategi “ do.MORE ” i oktober 2019. Bolaget arbetar med flera initiativ inom olika affärsområden för att nå sina mål för minskade koldioxidutsläpp. Zalando kommer att driva alla sina anläggningar (kontor och distributionscenter) med energi från förnybara källor, som exempelvis solpaneler. Dessutom kommer Zalando att bli 10 % energieffektivare genom att uppgradera befintliga lager och distributionscenter, så att de blir koldioxidneutrala. Egna varumärken kommer i högre grad att tillverkas av återvunna material för att minska koldioxidutsläppen.

INFORUTA
SBT-mål är en uppsättning mål som utvecklats av företag för att minska växthusgaser och undvika drastiska konsekvenser från extrema väderförhållanden till allvarliga naturkatastrofer.
Dessa definieras som vetenskapligt baserade om de ligger i linje för att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C och sträva efter att begränsa den till 1,5°C jämfört med förindustriell nivå.

Zalandos mål:
1) Zalando åtar sig att minska tillämpningsområde 1 och 2 utsläpp av växthusgaser med 80 % före år 2025 jämfört med basåret 2017. Zalando åtar sig att öka den årliga
användningen av förnybar energi från 34 % år 2017 till 100 % fram till 2025.

2) Zalando åtar sig att minska tillämpningsområdet 3 utsläpp av växthusgaser från egna varumärken med 40 % per miljoner euro i bruttovinst fram till 2025 jämfört med basåret 2018. Zalando åtar sig även att till 90 % anlita leverantörer, för varor och tjänster som säljs via Zalandos plattform, förpackningar och leveranspartners kommer att ha fastställda mål före 2025.

Related Articles