Cybercoms Hållbarhetsredovisning

Cybercoms hållbarhetsredovisning för 2018 finns i sin helhet publicerad på företagets webbplats via www.cybercom.com/2018eng och www.cybercom.com/2018-sv

VD och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar:

Cybercoms Hållbarhetsredovisning 1

– Digitaliseringen är vår tids starkaste samhällstrend och en katalysator för mänsklighetens utveckling. Teknik kan påverka positivt eller negativt, och vår roll är att leda kunderna i positiv riktning för att skapa hållbara affärer och framtidssäkra samhällsutvecklingen. Digitalisering och global hållbarhet bör gå hand i hand och för oss bildar de en gemensam drivkraft för innovation och tillväxt. Under året hade vi en tillväxt på 14%. Vi siktar på nettopositivitet och vår strategi för perioden 2019-2021 har tydligt fokus på innovation och hållbarhet.

Det här är Cybercoms nionde årliga hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har tagits fram i enlighet med de krav som ställs i årsredovisningslagen (ÅRL) samt GRI Standards, alternativ Core. Hållbarhetsredovisningen utgör också Cybercoms årliga redovisning till FN:s Global Compact. Cybercom är anslutet till Global Compact sedan 2011.

Related Articles