• 2021-05-14
  • Last Update 2021-05-14 11:54
  • Stockholm

Miljö

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Mathias Fridahl, universitetslektor vid LiU Men hur tekniken…

Read More

Ragn-Sells i samarbete med We Don’t Have Time för att driva cirkulär förändring

Miljöföretaget Ragn-Sells samarbetar med WeDontHaveTime.org – världens största sociala nätverk för klimatåtgärder – för att påskynda övergången till en hållbar cirkulär ekonomi. Som en del av det nya samarbetet kommer…

Read More

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets tillverkas främst av sågspån och andra biprodukter, men kan också…

Read More

Rent dricksvatten på fyra timmar

Med hjälp av Prevas har 4Life Solutions uppfunnit vattenrenaren SaWa, som kan göra rent dricksvatten till människor i världens fattigaste länder. Samtidigt som lösningen är billig, säker, enkel att använda…

Read More

Inför kvotplikt för återvunna näringsämnen i gödselmedel

 Det är viktigare än någonsin att återvinna högvärdiga råvaror från avfallet – eller snarare från det som med nuvarande regler och lagstiftning anses vara avfall. Att cirkulera resurser är en…

Read More

Elis släpper ett av Sveriges tuffaste klimatbokslut och sänker sina utsläpp genom skifte till grön gasol

Det globala textilserviceföretaget Elis fortsätter sin resa mot netto noll utsläpp och byter nu till grön gasol (biogasol) i fem svenska anläggningar; Eskilstuna, Vara, Fristad, Länna och Veddesta. Elis nya…

Read More

Ny miljöbilsdefinition – igen?

Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny miljöbilsdefinition. Den styr myndigheternas fordonsupphandling, men påverkar också kommuners, företags och privatpersoners bilval. Nu föreslår regeringen att miljöbilsdefinitionen ska ändras, innan effekterna…

Read More

Betydligt mindre utsläpp av växthusgaser från mulljordar om dräneringsdjupet minskas

Att höja vattennivån i jordbrukets dränerade mulljordar kan vara en bra klimatåtgärd. Mätning av flödet av bland annat koldioxid ovanför en dränerad mulljord i East Anglia. Foto: Alex Cumming Den…

Read More

Trefaldig ökning av återvunna engångsförpackningar tack vare pantsystem

Det pantsystem som &REPEAT infört på över 150 restauranger i Stockholm har bidragit till att kraftigt höja återvinningsgraden av engångsförpackningar på restaurangerna. Espen Steinvik, VD och medgrundare av &REPEAT 30…

Read More

ABAX blir koldioxidneutralt två år tidigare än planerat

I början av 2020 började ABAX sin resa till att bli koldioxidneutral och målsatta att uppnå detta 2022. I sin första hållbarhetsrapport meddelar ABAX att de har blivit koldioxidneutrala två…

Read More