How would you like to contact us?
  • 2020-04-02
  • Last Update 2020-04-01 16:59
  • Stockholm

Miljö

Härnösands kommun bockar redan nu av flera utmaningar för miljön och klimatets skull

Kommuner världen över är viktiga aktörer i arbetet att bekämpa klimatförändringarna och göra samhällen klimatsäkra i framtiden. Världsnaturfonden (WWF) utmanar därför alla kommuner i Sverige att ta ledarskap för en…

Read More

AFRY bidrar till Norske Skogs mål för lägre energiförbrukning i sin anläggning

Norske Skog Saugbrugs Paper Mill investerar totalt 165 miljoner norska kronor (ca 157 MSEK) i energieffektiva åtgärder vid sin anläggning i Halden, Norge. AFRY har tecknat ett kontrakt för detaljerad…

Read More

Estrella och Städa Sverige fortsätter miljösamarbetet för att stötta föreningslivet

Också i dessa tider fortsätter Städa Sverige att städa Sverige, för våra idrottsföreningars, djur och naturs skull.  Miljösamarbetet mellan Estrella och Städa Sverige som startades ifjol för att stödja ungdomsidrotten fortsätter, i år…

Read More

Du har väl kranmärkt din verksamhet?

I samband med Världsvattendagen vill vi utmana verksamheter i Karlstad att kranmärkasig. Karlstad CCC har nyligen blivit kranmärkta. Det innebär att de väljer kranvatten framför flaskvatten och tar ställning för…

Read More

Världsvattendagen hjälper oss uppmärksamma att vatten inte bara är vatten

Klimatfrågan har aldrig tidigare varit så aktuell som nu och vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. FN´s globala mål nr 6 handlar om just rent vatten och…

Read More

Actemium Electro minskar utsläppen i svenska hamnar

Actemium har byggt ett dussintal OPS-anläggningar (Onshore Power Supply, elbaserade landanslutningar för fartyg), både i Sverige och utomlands. Våra anläggningar bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från fartygen i…

Read More

Jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk behöver bli bättre, enligt forskare

Jordbrukets och matens miljöeffekter diskuteras intensivt. Men de vanligaste analysmetoderna bortser ofta från avgörande faktorer, enligt forskartrion bakom en studie i tidskriften Nature Sustainability. Exempel på sådana faktorer är biologisk…

Read More

Tydligt trendbrott för restavfallet hos hushållen i Gästrikland

Den totala mängden restavfall som slängs i soppåsen har minskat med ca 1000 ton i Gästrike återvinnares fem kommuner mellan 2016 till 2019 De senaste tre åren visar allt tydligare…

Read More

Upphandling ett viktigt verktyg i omställningen till fossilfritt

​ Tuffa miljökrav i offentliga upphandlingar – en omöjlighet? Absolut inte, säger Uppsala kommun som tillsammans med BioDriv Öst har bevisat att det går att ställa hårda krav trots dåliga…

Read More

2019 gav näst bästa resultatet i Eskilstuna Energi och Miljös historia

EEMs resultat för 2019 landade på 167,5 miljoner, vilket är det näst bästa resultatet i bolagets historia. Flera faktorer ligger bakom de positiva siffrorna. Bland annat gav elhandeln ett bättre utfall…

Read More