• 2021-03-03
  • Last Update 2021-03-03 13:19
  • Stockholm

Miljö

Minskad energianvändning genom lyckat nätverk

15 procent minskad energianvändning. Det blev resultatet för de industrier och fastighetsföretag som medverkat i Länsstyrelsens nätverk för energieffektivisering. 2016 startade Länsstyrelsen två nätverk med syfte att stötta små och…

Read More

Acrinova fortsätter med nybyggnation av fastigheter med miljöfokus

Under hösten inleder Acrinova byggnation av en ny fastighet med miljöfokus. Flerfamiljsfastigheten med 54 lägenheter i centrala Åstorp kommer genom smarta materialval, miljövänlig uppvärmning och en energieffektiv konstruktion leda till en…

Read More

Office Management lanserar marknadens första klimatpositiva företagstelefoni och kontaktcenter

Det är dags att växla upp miljöarbetet och göra det enkelt att välja rätt, både som kund och leverantör. Att samarbeta för att minska avtrycket i hela värdekedjan var ledordet för…

Read More

Pinpointers populära webbinarier om miljö blir korta utbildningsfilmer på LinkedIn

Under 2020 satsade det svenska techbolaget Pinpointer på att digitalt utbilda och dela kunskap kring hantering av schaktmassor och avfall kopplat till miljö i form av ett antal webbinarier.    Intresset för…

Read More

Sjöfartsverkets avgiftshöjningar skjuts framåt

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. | Fotograf – Niclas Fasth / Sjöfartsverket Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att inte höja farleds- och lotsavgifter som planerat den första maj. Anledningen är det rådande…

Read More

Peab Asfalt blir samarbetspartner till Europas miljöhuvudstad 2021

Peab Asfalt fortsätter sin satsning på hållbar utveckling genom att gå in som huvudsamarbetspartner till Europas miljöhuvudstad Lahti 2021. Det blir också startpunkt för introduktionen av ECO-Asfalt i Finland. Satsningen…

Read More

Svenska gjuterier har världens lägsta koldioxidavtryck vill bli helt fossilfria

Svenska gjuterier producerar varje år 300 000 ton gjutna delar till verkstadsindustrin. Utan gjuterier ingen fordonstillverkning. Nu ska svenska gjuteriindustrin bli fossilfri. Utan att tappa i konkurrenskraft. Svenska gjuteriindustrin har…

Read More

Carlsberg minskar koldioxidavtrycket

Genom att förbättra förpackningars hållbarhet, köra mer effektiva transporter och använda enbart förnybar energi i produktionen, har Carlsberg Sverige minskat sitt relativa koldioxidavtryck med 19 procent över värdekedjan mellan 2015…

Read More

Valeo förbinder sig att uppnå koldioxidneutralitet 2050 och kommer redan att ha nått 45 procent av sitt mål 2030

År 2030 kommer Valeos utsläpp att ha minskat med 45 procent över hela sin värdekedja – inklusive utsläpp från leverantörer, egen drift och slutanvändning av sina produkter – jämfört med…

Read More

Sjöfartsverket tar första steget mot en fossilfri flotta

Sjöfartsverket publicerar idag en rapport över hur dess fartygsflotta om 110 fartyg ska bli fossilfri. Uppdraget kommer från regeringen och bygger på klimatmålet om att Sverige ska vara fossilfritt till…

Read More