How would you like to contact us?
  • 2020-04-05
  • Last Update 2020-04-02 20:25
  • Stockholm

Energi

E.ON och System Verification tecknar treårigt ramavtal

System Verifications strategiska partnerskap med energibolaget E.ON stärks nu ytterligare. Parterna har tecknat ett nytt, treårigt ramavtal. System Verification har levererat Quality Assurance-tjänster till E.ON sedan 2011. Idag är energibolaget…

Read More

Digitaliserad energiagenda som motor

Märtha Rehnberg och Ingrid Hagberg från den danska tankesmedjan Dare Disrupt – vågar precis som namnet antyder störa. Deras analys av energisektorn är digital, utmanar och leder fram till den…

Read More

Solens strålar kyler Lindesbergs lasarett

Arbetet med det nya filterhus som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla, och i vilket Linde energi och Region Örebro län investerar tillsammans, går framåt enligt tidplan. Ett…

Read More

QTF lanserar övervakningsutrustning för systemvätska – CMU System Monitor

​QTF lanserar ny utrustning för att övervaka energisystem och kontinuerligt mäta syrenivå m.m. Utrustningen avläses digitalt och på distans. Den kommer till att börja med hyras ut till kunder med…

Read More

Energimyndigheten ger tummen upp för Energy Save!

Värmepumpslösningarna för byggvärme spar energi, sänker värmekostnaden och miljöbelastningen. Energibesparingarna uppgår till 50 %! Idag är byggvärmen en av de största energiförbrukarna på byggarbetsplatser. Energy Saves patenterade mobila energicentral, baserad…

Read More

2019 gav näst bästa resultatet i Eskilstuna Energi och Miljös historia

EEMs resultat för 2019 landade på 167,5 miljoner, vilket är det näst bästa resultatet i bolagets historia. Flera faktorer ligger bakom de positiva siffrorna. Bland annat gav elhandeln ett bättre utfall…

Read More

Verkstadsföretaget Bumax mer än halverar sin energiförbrukning

Tack vare ett ambitiöst och långsiktigt hållbarhetsarbete som startade redan år 2011 har det gästrikska verkstadsföretaget Bumax lyckats minska sin energiförbrukning med hälften. ”Det är en rejäl bedrift för ett…

Read More

”Jag målar hellre med de stora penseldragen”

Han är civilingenjören från Norrland som efter en spikrak karriär på Oskarshamns kärnkraftverk byter elproduktion mot avfallshantering. Johan Dasht tar nu klivet över till SKB och sedan 1 mars är…

Read More

FlixBus minskar bussens koldioxidutsläpp med solpaneler

På sträckan mellan Dortmund och London via Eindhoven, Antwerpen, Brygge och Calais rullar premiärbussen med solpaneler. Den genererade solenergin minskar resans koldioxidutsläpp och används för elektroniken i bussen samtidigt som…

Read More

Stena Fastigheter går över till vindkraft – blir självförsörjande på förnyelsebar energi

Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, går över till egenproducerad el genom ett samarbete med Stena Renewable. Samarbetet innebär att företagets cirka 500 fastigheter nu kommer att få…

Read More