How would you like to contact us?
  • 2020-01-29
  • Last Update 2020-01-28 09:44
  • Stockholm

Energi

Första vindkraftverket lyser upp Lindesbergs landmärke

Linde energis ackumulatortank lyser upp och bidrar till en attraktiv miljö. I slutet av december var det dubbel premiär för Linde energi. Dels invigdes det lokala energibolagets första vindkraftverk och…

Read More

Maskiner och lampor påverkar klimatet

Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också användning av lampor och maskiner bidrar till att det blir varmare…

Read More

Det går inte lika bra med CELLER-i. Det är så mycket bättre!

På många håll i Sverige arbetar man hårt för att bli världens första fossilfria välfärdsland. Men en utsläppsminskning på 70% inom transportsektorn, redan till 2030, är en rejäl utmaning. Vad…

Read More

El lägger grunden till det fossilfria samhället

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige Energibranschen kommer att möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas. Det är slutsatsen när Energiföretagen Sverige idag presenterar ”Färdplan el…

Read More

Nära nollpriser i Sverige och Finland-Entelios veckans kommentar om elmarknaden v.02 2020

Trots att 2019 landade på ett elpris som var 10 % lägre än året dessförinnan och trots nya vindrekord landade elpriset för förra året totalt sett på en nivå en…

Read More

Kalmar kommun tar kontroll över sin energianvändning med hjälp från Schneider Electric

När kommuner i Sverige strävar efter att hitta mer klimatsmarta sätt att bedriva och utveckla sin verksamhet och egna fastigheter, behöver de tillgång till rätt data att grunda sina beslut…

Read More

Schneider Electric lanserar den globala kunskapsplattformen Exchange i Sverige

Tidigare i år lanserade Schneider Electric sin kunskapsplattform Exchange globalt. Ett digitalt ekosystem där experter, innovatörer, utvecklare och startups kan mötas för att hitta lösningar i frågor gällande hållbarhets- och…

Read More

Smart teknik för en bekvämare vardag

Det har varit ett händelserikt år hos Hager med intressanta möten, spännande projekt, inspirerande mässor – stora som små som ger oss kunskaper och förutsättningar att blicka framåt mot nya…

Read More

En statusuppdatering om läget i kraftsystemet

Svenska kraftnät publicerar nu en statusuppdatering om det aktuella läget i kraftsystemet i Systemutvecklingsplan 2020–2029. Planen ger en överblick över kraftsystemets utmaningar och pågående arbete för att möta samhällets behov…

Read More

Linköping först med att utveckla kombinerad mobilitet som tjänst

Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner kronor för Linköpings nya mobilitetstjänst. Åtta aktörer ska tillsammans bygga en användarvänlig digital plattform för ökat hållbart resande. En app ska göra det enklare för…

Read More