How would you like to contact us?
  • 2019-11-17
  • Last Update 2019-11-15 13:59
  • Stockholm

Teknik

Smarta elnät och utveckling av lokalnät – ny kurs från Teknikutbildarna

Smarta elnät Teknikutbildarna Elnätet är i förändring. Vattenkraft, vindkraft och solceller ersätter kärnkraften och dagens system med en centraliserad elproduktion. Nätet kommer att digitaliseras alltmer och konsumenten ska kunna se…

Read More

Digital hud – tekniken som ska revolutionera bland annat den medicinska forskningen

  Stora delar av dagens testrelaterade del inom forskningen bedrivs idag på olika former av djurförsök. Detta omfattar både den rent medicinska forskningen men även när vi ser till olika…

Read More

Solpark lockar kvinnor och yngre

Ett av Jämtkrafts mål med Östersund Solpark som just nu håller på att färdigställas var att bredda målgruppen för innovativa hållbara energilösningar. När vi ser på statistik över blivande andelsägare…

Read More

Advania Data Centersehf expanderar och etablerar ett nytt miljövänligt HPC datacenter i Sverige

Advania Data Centers (ADC) och Stockholm Exergi, en lokal elleverantör, har ingått partnerskap inför uppbyggandet av ett nytt datacenter i Stockholm, Sverige. ADC kommer hyra mark av Stockholm Data Parks…

Read More

Jobbar för en hållbar skärgård – Mooringo utvalda till Green Tech Challenge

Mooringo från Innovatum Startup kartlägger båtlivet och skapar förutsättningar för att skärgården används på ett mer hållbart sätt. De har nu blivit utvalda att få delta i hållbarhetsprogrammet Green Tech Challenge…

Read More

Ny rapport: Interface uppnår ”Mission Zero” och lovar Climate Take Back

Interface har uppnått sitt hållbarhetslöfte Mission Zero® – och det innan 2020 som ursprungligen sattes som mål. Golvföretaget har genomfört markanta hållbarhetsförbättringar de senaste 25 åren, både i den egna organisationen…

Read More

Vägen mot koldioxidfri arkitektur

På konferensen Nordic ZEB 2019 (Zero Emission and Plus Energy Buildings) möts hundratals arkitekter och ingenjörer från hela byggbranschen för att ta del av den senaste forskningen och praktiska lösningar…

Read More

SALTO Systems uppnår Miljövarudeklarationen EPD

SALTO Systems har fått den första miljöproduktdeklarationen (EPD) för XS4 elektroniska lås, inklusive XS4 Original-modellen för europeiska och skandinaviska standardmodeller. En EPD är ett oberoende verifierat dokument som rapporterar miljöinformation…

Read More

Molnet en miljöbov – men behöver inte vara det

I flera tidigare artiklar har vi redogjort för hur världens datacenter, i takt med den tekniska utvecklingen, kommit att stå för ett allt större koldioxidavtryck. Därför måste alla aktörer sträva…

Read More

Relacom inleder samarbete med OKQ8 kring elbilsladdning

Relacom inleder ett samarbete med OKQ8 som breddar sitt drivmedelserbjudande och går bortom stationen för att leverera hållbara lösningar för mobilitet. OKQ8 har arbetat fram ett helhetskoncept inom elbilsladdning som…

Read More