How would you like to contact us?
  • 2020-07-07
  • Last Update 2020-07-06 09:42
  • Stockholm

Hållbar Utveckling

Ny plan för att minska avfallet i Örebro kommun

Den 16 juni antog Kommunfullmäktige Örebro kommuns nya avfallsplan ”Cirkulära Örebro”. Avfallsplanen innehåller åtgärder för hur de kommunala verksamheterna ska minska sitt avfall, men även hur örebroarna ska engageras för…

Read More

Sju skäl till att distansarbete fortsätter efter corona

Det globala experimentet med distansarbete som coronapandemin fört med sig har fått cheferna att se den positiva påverkan som distansarbete kan ha på viktiga faktorer som produktivitet, balans mellan jobb…

Read More

HSB Living Lab och TietoEVRY skapar ett nätverk av uppkopplade bikupor

Bin och andra insekter behövs för att växter och grödor ska bli pollinerade. Samtidigt minskar antalet bin drastiskt världen över, vilket kan få svåra konsekvenser. För att bidra till forskning…

Read More

EcoDataCenter ingår strategiskt partnerskap med Arctic Space Technologies

Från vänster i bild: Felix Hessinger, Benjamin Fischer (vd Arctic Space), Anders Berglund (vd EcoDataCenter i Piteå) EcoDataCenter förser Arctic Space med datacentertjänster för att vidareutveckla företagets erbjudande inom kommunikationstjänster…

Read More

Zalando ska minska koldioxidutsläppen med 80 % senast 2025

Zalando ska minska koldioxidutsläppen med 80 % senast 2025 Zalando blir den första plattformen i världen att fastställa vetenskapligt baserade mål (SBT-mål) för att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalets…

Read More

Nytt cirkularitetsverktyg visar vägen mot mer hållbart byggande

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll. Riksbyggen går i bräschen för ett nytt verktyg…

Read More

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

Långsiktig hållbarhet har många aspekter, en del mer uppenbara än andra. Vatten är något som ofta förutsätts finnas i obegränsad mängd. En riklig tillgång på rent och billigt vatten är…

Read More

Sellpy växer i Rosersberg – nyanställer 80 personer

Sveriges största e-handel för second hand, Sellpy, expanderar med ytterligare 10 000 kvadratmeter till verksamheten. Det innebär att lagerutrymmet mer än fördubblas. Den nybyggda lokalen ligger i Rosersberg utanför Stockholm…

Read More

Vinnergi integrerar bussladdare i Jönköping – när stadens bussflotta blir helt koldioxidfri

Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt som pågår fram till sommaren 2021, då stadens hela bussflotta ska ställas om till biogas och el. Teknikkonsultbolaget Vinnergi…

Read More

Svenskt Sigills hållbarhetschef vinner SLU Artdatabankens naturvårdspris

Lena Tranvik, chef för SLU Artdatabanken och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill vid utdelningen av naturvårdspriset Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill vinner SLU Artdatabankens naturvårdspris, för sina enastående…

Read More