How would you like to contact us?
  • 2020-04-04
  • Last Update 2020-04-02 20:25
  • Stockholm

Hållbar Utveckling

​Framtidens byggmaterial i Snåret – i väntan på klimatneutral betong

I jakten på ett hållbart byggande har betongens rykte minst sagt naggats i kanten. I det senaste avsnittet av Snåret förklarar Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet och…

Read More

Plattform för solidariska initiativ under Corona-krisen

Välkommen till en plattform öppen för alla som bor och verkar i Sverige! På Ageratillsammans.nu kan vem som helst skapa förslag för hur vi kan stötta varandra under spridningen av COVID-19 och…

Read More

Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige

I Sverige behöver vi öka vår självförsörjning av livsmedel och producera det vi konsumerar inom landet. SLU Grogrund satsar på utveckling av rybs som oljegröda för odlingsförhållanden i norra Sverige.…

Read More

Norconsult säkerställer framtidens förpackningsindustri

I januari öppnade Norconsult dörrarna till ett nytt kontor i Gävle, en strategisk satsning med målet att bli nästa nyckelspelare på industrikartan. Två månader efter uppstart är flera intressanta projekt…

Read More

Styrud investerar för hållbarhet

Styrud investerar för framtiden och tar med miljö, arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet i kalkylen. ISO-certifiering av entreprenadprocessen 2019 var en viktig markering att kvalitet, miljö och arbetsmiljö är frågor som…

Read More

Huawei och Deloitte i ny rapport: 5G-teknik hjälpte Kina bekämpa Coronaviruset

En ny rapport från Deloitte och Huawei visar att 5G-teknik hjälpte till att bekämpa spridningen av det nya Corona-viruset i Kina. Bland annat var snabb överföring av stora mängder data…

Read More

Framtidens digitaliserade godsflöden leder inte automatiskt till ökad hållbarhet

Anna Pernestål är föreståndare för ITRL, Integrated Transport Research Lab, vid KTH Framtidens digitaliserade godstransportsystem innebär inte självklart bara hållbarhetsvinster. Frågan är komplex och nya godsflöden kan komma att uppstå…

Read More

Brambles har utsetts till världens mest hållbara företag

Brambles, det ledande företaget inom lösningar för leveranskedjan, bedriver verksamhet i mer än 60 länder, primärt genom varumärket CHEP. Företaget har fått högsta poäng i tidskriften Barron’s hållbarhetsrankning och har…

Read More

Nu ska boråsarna sortera mera hemma

På torsdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att Borås ska få ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar i Borås. Under hösten tog Borås Energi och…

Read More

Du har väl kranmärkt din verksamhet?

I samband med Världsvattendagen vill vi utmana verksamheter i Karlstad att kranmärkasig. Karlstad CCC har nyligen blivit kranmärkta. Det innebär att de väljer kranvatten framför flaskvatten och tar ställning för…

Read More