How would you like to contact us?
  • 2020-04-02
  • Last Update 2020-04-01 16:59
  • Stockholm

Transport

​Intressekonflikter kan lösas upp

Coronaspridningen slår stenhårt mot oss just nu. De rekordstora krispaketen speglar allvaret. Tågföretagen lämnar ett fundamentalt bidrag till samhällsbygget och inväntar nu att regeringen inser behoven och beslutar om ett…

Read More

Digitalt arbetssätt förenklar för invånare

Sara Duvelid, planarkitekt på Ramboll Med en digital karttjänst kan invånare som berörs av ett projekt enkelt förstå hur deras närområde påverkas och lämna synpunkter. Ramboll har utvecklat en sådan karttjänst…

Read More

Expertkonsortium utvecklar klimatneutralt drivmedel för hållbara transporter

Power-to-Fuel-projektet leds av Liquid Wind och syftar till att inrätta anläggningar för kommersiell produktion av förnybart bränsle. Konsortiet (som består av Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen…

Read More

Elvägar för tung trafik är lönsamma

Utbyggnad av elvägar skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma och minska utsläppen från tunga lastbilar i Sverige med ungefär en tredjedel. Forskare från VTI har analyserat har analyserat förutsättningarna att samtidigt uppnå…

Read More

Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag

Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom beteendeförändringar. Tack vare samarbetet med Energikontoren Sveriges projekt REDI lyckades vi…

Read More

Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Den 10 mars ägde den…

Read More

Så här ökar vi takten i omställningen av transportsektorn

Sex myndigheter har tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn. De konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om…

Read More

Best Transport lanserar fossilfria hemleveranser

Best Transport arbetar aktivt med att minska sina klimatutsläpp. Nu växlar företaget upp arbetet ytterligare genom att ställa om till helt fossilfria hemleveranser för bolagets kunder i Stockholm, Göteborg och…

Read More

Stärk kunderna för mer hållbara transporter i e-handeln

Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara transporter i sin e-handel. Det är några av de åtgärder som Trafikanalys lyfter fram…

Read More

Nya, banbrytande projekt ska göra framtidens transportsystem hållbara och säkra

Drive Sweden, ett av de nationella strategiska innovationsprogrammen, startar nu sju nya projekt som ett resultat av den senaste utlysningen. Projekten växlar upp ansträngningarna kring framtidens mobilitet med hjälp av…

Read More