CoSafe Technology skriver samverkansavtal med Stockholms stad

CoSafe Technology skriver samverkansavtal med Stockholms stad 1

CoSafe (f.d. CoCrisis) skriver ett samverkansavtal med Stockholms stads utbildningsförvaltning gällande appen CoSafe för ökad trygghet och incidenthantering i skolorna.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 16 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

“Vår värld har förändrats drastiskt och kräver idag bra beredskap och kommunikation. I skolvärlden ser vi en ökning när det gäller hot mot personal, bråk, anlagda bränder, bombhot etc. Samverkansavtalet med Stockholms stads utbildningsförvaltning är ett kvitto på att vi tänkt rätt när vi tagit fram plattformen. CoSafes unika funktioner löser många av skolans utmaningar samtidigt som den är mycket användarvänlig”, säger CoSafes grundare och VD Alexis Nicou.

CoSafe har sedan tidigare ett liknande avtal med Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö Stad.

Related Articles