Klimatkollens nya AI-bot ökar trycket på hållbar omställning
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Klimatkollens nya AI-bot ökar trycket på hållbar omställning

Klimatkollens nya AI-bot ökar trycket på hållbar omställning

Publicerat av: Redaktionen

Klimatkollen lanserar nu unika företagssidor för 150 storbolag med både verifierade och AI-genererade öppna klimatdata.

Med hjälp av AI-botten Garbo och publicering av företagens utsläppsdata på Wikidata ska transparensen kring näringslivets klimatomställning öka.

– Med hjälp av vår AI-bot Garbo kommer Klimatkollen öka transparensen kring företagens klimatomställning, både i Sverige och internationellt. Det är oerhört viktigt att utsläppsdata görs tillgängliga och standardiserade så att de blir jämförbara. Då ökar trycket på företagen att minska utsläppen i linje med Parisavtalet, säger Frida Berry Eklund, medgrundare av Klimatkollen i ett pressmeddelande. Klimatkollens nya AI-bot ökar trycket på hållbar omställning

I maj 2024 publicerades utsläppsdata från 150 storbolags hållbarhetsrapporter för år 2023 samlade i en tabell. Nu lanseras unika företagssidor med ännu mer data. Dels bakgrundsinformation som bransch,  omsättning och antal anställda. Dels  bolagens utsläppsdata för scope 1, 2 och 3 uppdelat på underkategorier, inklusive biogena utsläpp, klimatmål och andra hållbarhetsinitiativ.

– Våra öppna data om storbolagens utsläpp presenteras nu även på Wikipedias databas Wikidata. Att vi använder en redan etablerad och välkänd plattform gör att vi kan maximera transparensen och göra det enkelt för företagen att själva uppdatera information, säger Christian Landgren,  som är AI-ansvarig på Klimatkollen och grundare av konsultbyrån Iteam, samt välkänd IT-debattör.

Klimatkollen är en medborgarplattform som presenterar klimatdata om kommuner och företag. Syftet är bidra till fler engagerade medborgare, en mer faktabaserad klimatdebatt och åtgärder som minskar utsläppen i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål.  Verksamheten drivs som en ideell förening.

Initiativet lanserades i mars 2022 och i första vändan låg fokus på lokal klimatdata för Sveriges kommuner. Under maj 2024 adderades klimatdata för företag.

Utvecklad med öppen källkod och Chat GPT

Klimatkollens AI-lösning Garbo är utvecklad med öppen källkod. Insamlingen av data är baserad på Open AI:s verktyg ChatGPT4 och är särskilt inriktad på hållbarhetsrapporter och utsläppsdata.

Garbo hämtar rapporterna i PDF-format, läser dem, extraherar utsläppsdatan och rapporterar det hon hittat. Garbo flaggar även för om det saknas data. Open AI:s API:er (GPT 4) anropas för att ställa frågor till dokumenten. För att skicka över de relevanta styckena från rapporterna till Open AI:s API  används en vektordatabas, varpp AI-modellen kan extrahera relevanta data. Från vektordatabasen publiceras data, både på Klimatkollen och på företagets Wikidatasida (efter manuell granskning).

Genom att dela upp uppgiften i mindre delar och ge allt mer utförliga och precisa beskrivningar, så kallad prompt engineering, blir Garbo allt bättre på att läsa och förstå rapporterna och ta ut korrekta siffror. Data hanteras med Kubernetes-kluster som ligger i en molntjänst i Sverige.

Verifierar data från 150 bolag manuellt

Inledningsvis granskas och verifieras nyckeldata även manuellt. Det gäller all utsläppsdata om de 150 bolagen, inklusive de 15 underkategorierna i scope 3, som visar utsläpp i värdekedjan. På sajten markeras vilken data som verifierats.

Ett första urval av bolag inkluderar bolagen på OMX Stockholm Large Cap, samt 22 av de största statliga, kooperativa och onoterade bolagen. Data kommer från företagens egna hållbarhetsrapporter för år 2023.

Klimatkollens öppna data, AI och tekniklösningar görs tillgängliga steg för steg med finansiellt stöd av Google.org med start i Sverige och med sikte på att öka transparensen om företagens klimatomställning globalt. Alla data på Klimatkollen är öppna och all kod är open source

Klimatkollens analys av storbolagens utsläppsdata från helåret 2023 visar att:
  • De redovisade egna utsläppen (scope 1 och 2) från de analyserade bolagen är 35 miljoner ton CO₂e. Som jämförelse uppgick Sveriges territoriella utsläpp 2022 till 45 miljoner ton.
  • De rapporterade utsläppen i företagens värdekedjor (scope 3) uppgår till 1,3 miljarder ton CO₂e. Som jämförelse uppgick de samlade koldioxidutsläppen i EU:s 27 medlemsländer år 2022 till 3,2 miljarder ton.
  • De tre bolag som rapporterar högst utsläpp totalt för scope 1, 2 och 3 sammantaget är ABB (436 miljoner ton CO₂e), Volvo AB (266 miljoner ton CO₂e) och Atlas Copco (250 miljoner ton CO₂e).
  • 95 procent av bolagen rapporterar siffror för utsläpp från den egna verksamheten (scope 1 och 2).
  • 16 procent av bolagen saknar rapportering av utsläpp i värdekedjan (scope 3).
  • Fyra bolag saknar helt utsläppssiffror (Addnode, Biotage, Creades och Instalco) och tre har otillräcklig information för att ge en jämförbar bild av utsläppen (SJ, Swedavia och Traton).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>