Vad krävs för hållbar regional utveckling?
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Vad krävs för en hållbar regional utveckling?

Vad krävs för en hållbar regional utveckling?

Publicerat av: Redaktionen

Ny rapport från Tillväxtverket ger en bild av vad en hållbar regional utveckling kan innebära och diskuterar de utmaningar och möjligheter som finns för att uppnå den.

För att Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar och skapa förutsättningar för hållbar regional utveckling, med likvärdiga möjligheter att bo, verka och leva i hela landet behöver vi ha ett ökat fokus på utveckling där de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena samspelar.

För det behövs en sammanhållen bild över läget och trender för den regionala utvecklingen.

I rapporten Tillstånd och trender 2022 har vi samlat statistik från Statistiska Centralbyrån, gått igenom forskning och samlat relevanta underlag och analyser från Tillväxtverket och andra myndigheter.

– En långsiktigt hållbar utveckling kräver ett ökat helhetsperspektiv. En möjlig framtida utveckling kan därför vara att det övergripande målet inte längre endast är ekonomisk tillväxt, utan att man i stället främst eftersträvar en hållbar regional förbättring, säger analytiker Elias Olofsson som är en av författarna bakom rapporten.

Rapporten beskriver tre områden

Vi har valt att dela in rapporten i tre tematiska delar, Mot en hållbar utveckling, Territoriella förutsättningar och Regional konkurrenskraft. En genomgående tanke i rapporten är att försöka ha ett företagsperspektiv, och då främst fokusera på vad utvecklingen innebär för små- till medelstora företag.

Rapporten belyser bland annat att landsbygdskommuner i samtliga län har en högre andel äldre än andra kommuntyper. Samtidigt förekommer regionala skillnader mellan länen gällande befolkningens åldersstruktur. En hög och ojämn fördelning av äldre, både inom och mellan län, utgör hinder för hållbar regional samhällsutveckling. Detta skapar även problem på arbetsmarknaden då tillgången till arbetskraft sjunkit i många delar av landet.

Samhället och näringslivet står även inför en stor omställning, vilket kommer kräva betydande ansträngningar för att lyckas. Denna utveckling medför dock även nya möjligheter, inte minst för svenska företags förmåga att konkurrera internationellt. Var och hur varor och tjänster produceras kommer att öka i betydelse, vilket medför att klimatsmarta svenska lösningar kan utgöra livskraftiga alternativ till varor från lågkostnadsländer. En ökad elektrifiering är en förutsättning för denna utveckling.

Vad krävs för hållbar regional utveckling?En långsiktigt hållbar utveckling måste även ta hänsyn till att förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika landsdelar. Ett mer holistiskt angreppssätt, både på riksplan och lokalt, kommer därför krävas för att skapa en stabil grund från vilket näringslivet kan verka.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>