100 miljoner till hållbar utveckling i Skåne och Blekinge
Hem HÅLLBAR UTVECKLING 100 EU-miljoner till hållbar utveckling

100 EU-miljoner till hållbar utveckling

Publicerat av: Redaktionen

Skåne och Blekinge får nära 100 miljoner kronor i EU-bidrag till innovation, entreprenörskap och hållbar utveckling.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden har tilldelat medel till 27 projekt och förstudier i de sydsvenska regionerna. Beslutet fattades vid  Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde den 14 juni i Kristianstad.

Projekten och förstudierna som tilldelas EU-medel fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, hållbar utveckling av små- och medelstora företag, stärkt kompetens samt grön omställning i Skåne och Blekinge.

Nya utvecklingsprojekt i Skåne och Blekinge

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas cirka 34 miljoner kronor till 7 projekt och 2 förstudier vilka alla bidrar väl till regional utveckling. Projekten ska bland annat stärka forskning och innovation inom områden som drönar- och luftteknik, klimatomställning och livsmedel samt bidra till stärkt entreprenörskap.

100 miljoner till hållbar utveckling i Skåne och BlekingeFlera av projekten ska bidra till Skånes och Blekinges gröna omställning genom att främja energieffektivisering och förnybar energi samt bidra till en mer cirkulär ekonomi. Bland annat ses satsningar för att ge små- och medelstora företag bättre förutsättningar att kunna arbeta med energieffektivisering, effektoptimering och energibesparing genom att få kunskap, inspiration och skapad förståelse inom dessa områden.

De prioriterade projekten är:

 • LUPPP -Lund University Pre Pilot Plant, Lunds universitet
 • EIF – Effektivare innovationsstöd för Foodtech, Krinova
 • BEST – Blekinges Entreprenörskap för Smart Tillväxt, Blekinge tekniska högskola
 • Energilyftet – för företagens gröna omställning i Blekinge, Energikontor Syd AB
 • Dialognätverk för elnät och eleffekt, Energikontor Syd AB
 • UTSICT – Unga Talanger till Skånsk Industri för Cirkulär Tillväxt, Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag
 • Fokus Tillväxt – cirkulärt näringsliv i Skåne, Region Skåne
De prioriterade förstudierna är
 • UAS testbädd Campus Ljungbyhed – förstudie, Lund Business Incubator AB
 • Förstudie Etablering av innovationshubb för kunskapsutveckling och klimatomställning, Malmö kommun
Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv

Inom Europeiska Socialfonden+ fördelas cirka 60 miljoner kronor till 13 projekt och 5 förstudier som syftar till att kompetensutveckla och stötta individer att komma in på eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Insatserna kommer bland annat bidra till att främja en god arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv och samtidigt tillhandahålla rätt kompetens för att möta en föränderlig arbetsmarknad med nya behov.

Här ses även riktade satsningar för projekt som initierar, utvecklar eller genomför sociala innovationer som kan bidra till aktiv inkludering i arbete och studier. Projekten förväntas bidra till utveckling av nya metoder och tjänster för att stötta individer mot en högre grad av social delaktighet, utbildning och etablering på arbetsmarknaden.

De prioriterade projekten är:

 • Kommunsamverkan för Morgondagens Kompetens, Trelleborgs kommun
 • Kompetensutvecklingsprojekt Medledare, Malmö stad
 • TalentFlow, Länsstyrelsen Skåne
 • Företagsutveckling – digitalisering & hållbarhet, Burlövs kommun
 • Innovativt Partnerskap för Digital Kompetens, Redi School of Didgital Integration
 • Interkultur ASBF, Interkultur i Lund
 • Psykisk hälsa i skolan med social systeminnovation, Karlskrona kommun
 • Gemensamt I Rätt Riktning, Glokala Folkbildnings-föreningen
 • HISSen (Helsingborg Integration SysselSättning), stiftelsen Tillväxt Helsingborg
 • STEGA, Landskrona kommun
 • Utväg II, Malmö stad
 • BRON, Bromölla kommun
 • Mosaik, KARLSKRONA KOMMUN
De prioriterade förstudierna är:
 • Framtidens arbetskraft med anställningsstöd, Svalövs kommun (350 000 kr)
 • Förstudie Digga KAF, Höörs kommun (185 103 kr)
 • Förstudie kompetensutvecklingsbehov Ängelholm, Ängelholms kommun (345 606 kr)
 • MIMIS – Mikromeriter i Skåne, Region Skåne (350 000 kr)
 • Föräldrakraft, stiftelsen Botildenborg (227 615 kr)
Säkerställer regionalt inflytande

Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap (SFP) i Sverige. Dessa har bildats för att säkerställa det regionala inflytandet över medel som tilldelas från EU genom Regionalfonden och Socialfonden+ . SFP Skåne-Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>