• 2021-05-14
  • Last Update 2021-05-14 11:54
  • Stockholm

Skellefteå

Skellefteå växer med tydlighet, nya aktörer och byggande i trä!

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor att förhandla med kommunen om förvärv och…

Read More