Klimatanpassa lagstiftningen för spetslastpannor
Hem MILJÖ Klimatanpassa lagstiftningen för spetslastpannor

Klimatanpassa lagstiftningen för spetslastpannor

Publicerat av: Redaktionen

Klimatanpassa lagstiftningen för spetslastpannor

Energiföretagen har skrivit en hemställan till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin om ändring i SFS 2013:252 ”Förordning om stora förbränningsanläggningar”, och SFS 2013:253 ”Förordning om förbränning av avfall”. Det handlar om kravanpassning för mätningar av miljöprestanda i pannor som används ytterst lite.

Energianläggningar har lagkrav på sig att göra årliga periodiska luftmätningar även på spetslastpannor som inte alls varit i drift, eller som varit i drift endast några få timmar det aktuella året. Kravet på mätningar har negativa konsekvenser för miljö och klimat i form av ökade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar.

Samtidigt ökar kostnaderna för produktion av fjärrvärme och el, som innebär att fjärrvärmens och kraftvärmens konkurrenskraft försvagas gentemot andra uppvärmningslösningar.

Klimatanpassa lagstiftningen

Energiföretagen Sverige anser att det strider mot Sveriges miljömål, de globala hållbarhetsmålen och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken att starta en del förbränningspannor i onödan endast för miljömätningar. Den extra driften medför en miljöpåverkan som helt går att undvika.

Detta aktualiserar behovet av klimatanpassning av lagstiftningen så att mätningar av miljöprestanda för spetslastpannorna anpassas till de intentioner som finns i miljöbalken.

Regeringen bör möjliggöra att rapporteringen av eventuella kortvariga utsläpp under det aktuella året baseras på senast genomförda mätningar. Drift enbart för mätning bör inte förekomma med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och för att minimera skada på människors hälsa och miljö.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>