Leverantörer spelar en central roll i att hjälpa företagen till grönare resultat
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Leverantörer spelar en central roll i att hjälpa företagen till grönare resultat

Leverantörer spelar en central roll i att hjälpa företagen till grönare resultat

Publicerat av: Redaktionen

Företags hållbarhetsarbete kan och bör användas som ett strategiskt verktyg för att skapa långsiktig affärstillväxt, annars kommer vi aldrig i mål med den gröna omställningen.

Men lika självklart som det ser ut på pappret är det ofta svårt för företag att hålla koll på och rapportera sitt koldioxidavtryck – inte minst de indirekta utsläppen i Scope 3.

Scope 3 står i snitt för 70 procent av ett företags totala utsläpp och är också de utsläpp som är svårast att mäta och påverka.

En nyligen genomförd granskning av bolag på stockholmsbörsen, genomförd av konsultbolaget 2050, visade att endast ett fåtal företag presenterade en djupgående analys av deras klimatpåverkan från leverantörskedjan eller identifierade kritiska processer för att minska utsläppen. Dessutom var det endast 16 procent av de företag som rapporterar utsläpp i Scope 3 som klart och tydligt redogjorde för datakällor samt eventuella antaganden för rapporteringen.

Det är förstås beklagliga siffror, särskilt när vi står inför den massiva utmaningen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Men för mig handlar det inte om bristande vilja. I stort sett alla företag jag kommer i kontakt med genom mitt hållbarhetsarbete för Lenovo har en ambition att minska sina CO2-avtryck. Problemet ligger ofta i att de saknar kunskap om hur de kan minimera utsläppen som sker till följd av inköp och, i mitt fall, IT-investeringar. Och det är här leverantörerna kommer in i bilden.

 Tätare samarbeten

 För att enskilda företag ska kunna uppnå sina individuella hållbarhetsmål måste vi samarbeta. Som leverantör har vi stor kunskap inom både produktion, leveranskedjor och branschens cirkulära möjligheter, och den kunskapen både kan och måste vi dela med våra kunder. Samtidigt är dialogen med leverantörer också ett välkommet tillfälle för företagen att bedöma hur de kan bli ännu bättre på att införliva hållbarhet och ESG-mål i sin affärsmodell. Så att klimatanpassningar inte ses som ett hinder, utan som något som ger vinning till både miljön och företaget.

Jag har de senaste åren hjälpt flera av Lenovos nordiska och internationella kunder att inkludera hållbarhet i sin IT-strategi, men också att göra dem medvetna om hur vi som leverantör kan stötta deras klimatmål.

Utifrån mina erfarenheter ser jag tre områden där leverantörer och företag tillsammans kan samverka för att i högre grad prioritera och integrera hållbarhet – det via hållbart samskapande, klimatvänliga transporter och cirkulära lösningar.

 Hållbart samskapande

 Det är inte alltid de rätta lösningarna blir självklara när företag endast blickar inåt. Många gånger behövs externa perspektiv såsom från konsumenter, kunder eller tredje parter för att agera ögonöppnare för affärsmöjligheter eller nya perspektiv.

På Lenovo har vi bland annat genomfört hållbarhetsworkshops med några av våra nordiska kunder. Genom att involvera kunderna i utvecklingsprocesserna av både deras och våra hållbara initiativ, kan vi skapa nya skräddarsydda lösningar som inte bara gynnar oss själva, utan även kunderna och klimatet.

 Mer klimatvänliga transporter

 Oavsett företagets storlek, kan en bra början för att minska dess koldioxiduttryck utanför organisationen vara att granska leveranskedjan. Allt fler leverantörer har börjat se över hur de producerar, transporterar och återvinner sina produkter. Vi ser bland annat att fler placerar produktionen närmare sin egen marknad och därmed slipper långa transport- och leveranstider.

Leverantörer spelar en central roll i att hjälpa företagen till grönare resultat

Stefan Brechling Larsen, Global Head of Sustainability hos Lenovo

Det kan också handla om att hitta andra transportlösningar, såsom att transportera gods med fartyg i stället för med flyg, eller att erbjuda flygtransport med klimatvänligare alternativ till konventionellt flygbränsle – till exempel SAF (Sustainable Aviation Fuel). SAF har nämligen potential att minska CO2-utsläppen från flygtransporter med upp till 70 procent.

Under de senaste åren har vi erbjudit företagskunder att välja mellan just flygplan och fartyg som fraktalternativ, och har under 2023 även kunnat erbjuda våra kunder att köpa SAF-krediter när de skickar sina IT-enheter med flygtransport.

Cirkulära lösningar

 Sist men inte minst är fokus på återvinning av avverkad IT-utrustning och metoder för att ge använda komponenter och material en ny och längre livslängd, ett utmärkt sätt att arbeta närmare sina leverantörer. För ur klimat- eller råvarusynpunkt har vi inte råd med att resurser och värdefulla material går till spillo. En rapport från FN från 2020 uppskattar att vi vid 2030 kommer att ha slängt 74 miljoner ton IT-avfall om vi inte gör något nu.

Även här fokuserar många leverantörer på återvunna material och komponenter samt återvinningsprogram som säkerställer att till exempel gammal IT-utrustning samlas in, återställs eller återanvänds i nya produkter.

Det gynnar alltså alla parter när företag kombinerar förmågan att agera grönt med att få den bästa affären. Därför anser jag att det finns all anledning att skrika högt efter ett närmare hållbarhetssamarbete mellan företag och leverantörer.

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>