How would you like to contact us?
  • 2020-03-31
  • Last Update 2020-03-29 19:13
  • Stockholm

teknik

Bättre intuition för teknik kan rädda världen

Märtha Rehnberg, nationalekonom och expert på 3D-teknik står på scenen på Waterfront i Stockholm. Hon är inbjuden till Episerver Ascend för att tala om hur bättre teknik ska lösa de…

Read More

Lenovo och Schneider Electric i samarbete för att främja smart grön tillverkning

Vid Lenovos årliga innovationskonferens Tech World i Bejing, presenterade Lenovo och Schneider Electrics ett strategiskt partnerskap där de två företagen tillsammans kommer att arbeta för utvecklandet av smarta, gröna tillverkningslösningar…

Read More

Så kan Sverige bli världsledande inom hållbar livsmedelsproduktion

Livsmedelsföretagen har lämnat in synpunkter till regeringens kommande forskningspolitik i form av ett inspel till forskningspropositionen 2020. Inspelet bygger på åtta förslag som visar vägen till en världsledande och hållbar livsmedelsproduktion…

Read More

Quality Innovation Award 2019 – innovativa tekniker och arbetssätt stödjer hållbar utveckling

Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen…

Read More

Boverkets förslag på energikrav slår hårt mot mindre småhus

Foto: Bra Hus Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för köpare av mindre småhus, framförallt enplanshus. – Det är helt avgörande att förslaget…

Read More

Smarta elnät och utveckling av lokalnät – ny kurs från Teknikutbildarna

Smarta elnät Teknikutbildarna Elnätet är i förändring. Vattenkraft, vindkraft och solceller ersätter kärnkraften och dagens system med en centraliserad elproduktion. Nätet kommer att digitaliseras alltmer och konsumenten ska kunna se…

Read More

Solpark lockar kvinnor och yngre

Ett av Jämtkrafts mål med Östersund Solpark som just nu håller på att färdigställas var att bredda målgruppen för innovativa hållbara energilösningar. När vi ser på statistik över blivande andelsägare…

Read More

Advania Data Centers ehf expanderar och etablerar ett nytt miljövänligt HPC datacenter i Sverige

Advania Data Centers (ADC) och Stockholm Exergi, en lokal elleverantör, har ingått partnerskap inför uppbyggandet av ett nytt datacenter i Stockholm, Sverige. ADC kommer hyra mark av Stockholm Data Parks…

Read More

Ny rapport: Interface uppnår ”Mission Zero” och lovar Climate Take Back

Interface har uppnått sitt hållbarhetslöfte Mission Zero® – och det innan 2020 som ursprungligen sattes som mål. Golvföretaget har genomfört markanta hållbarhetsförbättringar de senaste 25 åren, både i den egna organisationen…

Read More

Nouryons nordiska forskarpris till Sabrina Valetti

Nouryons nordiska forskarpris för unga forskare inom yt- och kolloidkemi går i år till PhD Sabrina Valetti. Hon tilldelas priset för sitt utmärkta arbete och sin forskning kring användning av…

Read More