Hur mobil teknik kan lätta på bördan av covid-19 för transport- och logistikföretag
Hem NYHETER Hur mobil teknik kan lätta på bördan av covid-19 för transport- och logistikföretag

Hur mobil teknik kan lätta på bördan av covid-19 för transport- och logistikföretag

Publicerat av: Redaktionen

Hur mobil teknik kan lätta på bördan av covid-19 för transport- och logistikföretag 2

Under covid-19-epidemin har e-handeln och därmed hemleveranserna ökat.

Logistikindustrin har därför utsatts för betydande påfrestningar med att hantera beställningarna och samtidigt vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder – vilket minskar medarbetarnas effektivitet.

Än värre har det förstås varit i övriga Europa, där nedstängningarna varit än kraftigare. Tidigare köpte exempelvis brittiska konsumenter mellan 60 och 65 procent av sin mat (mätt med kalorier) i matvaruaffärer, men när restauranger och kaféer stängdes ner ökade den siffran till 95 procent.

Den enorma ökningen av efterfrågan har lett till att detaljhandelns webbplatser kraschade eller tvingades införa biljettsystem för att klara av efterfrågan, och det hade följdeffekter på leveranstiden. Amazon slutade tillfälligt med transporter av icke-nödvändiga varor från tredjepartssäljare till sina lager, för att kunna prioritera medicinska förnödenheter och hushållsartiklar. Detta varade i 20 dagar, mellan 17 mars och 5 april. Även om Amazon har återupptagit leveranserna av icke-nödvändiga artiklar kommer det fortsatt att vara högt tryck på transport- och logistikbranschen.

Eftersom vi ännu inte ser slutet på detta är mobil teknologi nyckeln till att hjälpa transport- och logistikbranschen att hantera konsumenternas efterfrågan på ett hållbart sätt, genom att öka effektiviteten, hantera arbetsbelastningar och lösa problem snabbt. Här är fyra nyckelfördelar med att optimera mobiliteten:

  1. Bli effektivare

Transport- och logistikleverantörer vill förbättra servicen till både sina företagskunder och konsumenter, sänka kostnaderna och öka personalens produktivitet. Genom att använda handhållen mobilteknik på lager kan medarbetarna slutföra kundorder på en bråkdel av den tid det tar med traditionella system. Detta hjälper i sin tur också företagen att fatta bättre beslut om vilka produkter de behöver leverera till sina butiker, och alltså möter kundernas krav snabbare.

Till exempel har Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) infört ny hårdvara och mjukvara i sitt lager för att förbättra effektiviteten. De kunde därigenom minska kostnaderna för lagret med 100 000 pund per år genom att bli effektivare och förkorta plock- och packprocessen.

  1. Ökad tillförlitlighet och minskad risk

Komplexitet är ofta en faktor i branschen. Väder, personalfrågor och schemaläggning av fordon är bara några faktorer som kan skapa oreda när man ska skeppa ett stort antal olika varor. Serviceavbrott som slösar tid och pengar, och hotar att undergräva regelefterlevnad och göra kunderna missnöjda, måste helt klart undvikas.

Logistikpersonal och chaufförer är beroende av sina mobila enheter och appar för att kunna utföra sitt jobb. När deras enhet går ner, slutar de att arbeta. Med hjälp av fjärrstyrningsprogram för att hantera mobila enheter kan IT-avdelningar distribuera, säkra och hantera mobila enheter över stora geografiska områden, utan att behöva skicka ut en tekniker till platsen.

Till exempel beräknar STEF, ett logistik- och transportföretag med temperaturkontrollerade transporter som transporterar färskvaror över hela Europa, att fjärrinformation och -uppdatering sparar två till fyra mantimmar per enhet, vilket minskar fraktkostnaderna. Sett över alla deras enheter motsvarar detta tiotusentals mantimmar per år enbart på enhetsdistributionen. Det är också ett viktigt steg i företagets slutliga mål att eliminera papper från sin frakt- och leveransverksamhet helt och hållet.

  1. Ge ledningen insyn

Linjechefer och företagsledare måste kunna se vad som händer inom deras distributionsnät i realtid, och kunna agera med både precision och effektivitet.

Genom att ha fullständig insyn i sin leveranskedja kan beslutsfattare snabbt diagnostisera och åtgärda problem. Att inte göra det kan påverka lossning, hantering av kundrelationer, kapitalförvaltning, mobila försäljningsställen (mPOS) och lagerhantering.

Genom att anta en mobile-first-strategi kan företag förbättra arbetsstyrkans effektivitet, öka försäljningen, göra beslutsfattandet snabbare och mer omfattande och i slutändan, förbättra sin förmåga att hantera de extra krav som ställts genom coronavirus-pandemin.

  1. Säkerställa säkerheten

I och med att hot mot cybersäkerheten ökat som en effekt av pandemin är det viktigt att tekniken som används inom transport och logistik är ordentligt säkrad och uppdaterad för att hålla jämna steg med en ständigt föränderlig situation. Samtidigt är det viktigt att medarbetare kan komma åt rätt data och information för att förbättra effektiviteten.

Arbetsgivarna måste dock se till att medarbetarna får tillgång till affärskritisk teknik och data på ett säkert sätt. Anställda som använder företagsenheter för att komma åt otillåtna webbplatser, appar eller innehåll kan utgöra ett hot mot företagets säkerhet och minska produktiviteten.

Rätt lösning för affärskritisk mobilitet gör det möjligt för organisationer att skapa integrerade lösningar för mobilitetsförvaltning, som har centraliserad användarautentisering, enkel inloggning och rollhanteringsfunktionalitet, vilket kommer att säkra verksamhetens data.

Genom att implementera mobil teknik, som hanteras och övervakas på rätt sätt på distans, kan transport- och logistikföretag minska effekten av oregelbundna ordervolymer, hålla sin personal säker och rida ut krisen.
Om de å andra sidan inte gör det kommer de vara fortsatt pressade och kan få kämpa för att hålla verksamheten igång.

Stefan Spendrup, Vice President of Sales Northern and Western Europe på SOTI

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>