Förenklade funktioner i CIX-verktyget – ett kostnadsfritt webbverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Förenklade funktioner nu i CIX-verktyget – ett kostnadsfritt webbverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå

Förenklade funktioner nu i CIX-verktyget – ett kostnadsfritt webbverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå

Publicerat av: Redaktionen

Klimatförändring och hållbarhet är vår tids stora utmaningar. En övergång till cirkulärt byggande är helt nödvändig om vi ska nå FNs globala Agenda 2030-mål.

Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga byggnadsmaterial fungerar helt enkelt inte längre.

Lösningen är cirkulär.

CIX-verktyget vänder sig till många olika aktörer från fastighetsutvecklare, kommuner, arkitekter, entreprenörer och konsulter som vill skapa ökad cirkularitet i sina projekt och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Verktyget hjälper användaren att på ett enkelt sätt gå igenom den cirkulära ekonomins grunder i en byggnad och visar hur valen får effekt på byggnadens cirkularitet. Genom CIX kan man enkelt sätta mål, visa och följa hur stor del av byggnaden som består av återbrukat, återvunnet och biobaserat material och hur många åtgärder som vidtagits för att skapa en anpassningsbar byggnad med lång livslängd.

– Det digitala verktyget CIX har närmare 200 användare idag, och vi har sett ett behov av förenkling för användaren, säger Emma Östlund, Hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter.

Vi har i utvecklingen skapat möjlighet för användaren att se de cirkulära valens effekt på klimatpåverkan genom att koppla CIX till Boverkets klimatdatabas. Vi har även förenklat importen till och exporten från verktyget som enkelt sker via Excell – istället, för den tidigare manuella inmatningen.

Den digitala utvecklingen som gjorts finansieras utöver egen tid, av Formas via Smart Built Environments utlysning Innovationsidén.

Vi är väldigt glada att Smartbuilt Environment och Formas såg nyttan i CIX-verktyget och dess utveckling säger Emma Östlund som fortsätter, då vi gärna vill dela med oss av våra erfarenheter och förbättra funktionaliteten i verktyget är vi beroende av den här typen av medfinansiering. Vi har inom programmet även fått chans att följa flera andra spännande projekt med starkt fokus på en hållbar omställning och ökad digitalisering i samhällsbyggnadsbranschen.

Förenklade funktioner i CIX-verktyget – ett kostnadsfritt webbverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå

CIX-verktyget är framtaget av ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren i Göteborg. Verktyget grundar sig på erfarenheter och lärdomar från CIX-projektet, ett utvecklingsprojekt initierat av ETTELVA Arkitekter och finansierat av Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Utvecklingsprojektet genomfördes tillsammans med Riksbyggen, Lokalförvaltningen i Göteborg och Bengt Dahlgren. I arbetet ingick även en rådgivande referensgrupp med experter inom cirkularitet, med deltagare från IVL/Basta, Rise Victoria, Sundahus samt Cradle net/WWF.

Vi på ETTELVA skapar förutsättningar för många nya bostäder, verksamheter och stadsdelar varje år. Vi jobbar även med flera ombyggnader och kulturhistoriskt värdefulla byggnader där cirkulära lösningar och återbruk är viktigt. Att höja incitamenten för långsiktiga värden, anpassningsbarhet, minimerat resursuttag och återbruk är en viktig pusselbit när vi ställer om projekten linjära affärsmodeller till cirkulära. Här är CIX ett stöd för att skapa dialog, bryta invanda mönster, sätta mål och följa upp cirkularitet och det känns jättekul att vi kan dela med oss av våra erfarenheter i CIX till alla som vill vara med att driva den cirkulära omställningen i branschen säger Henrietta Borseman, teamchef för ett av ETTELVA Arkitekters bostadsteam och deltagare i utvecklingsprojektet.

Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. En stor del av denna klimatpåverkan kommer från byggnadsmaterialen. För att minska deras klimatpåverkan och öka cirkulariteten finns det några viktiga strategier: minimera materialåtgången, återbruka produkter, använda produkter med återvunnet innehåll och produkter med biobaserat innehåll. I dagsläget är det svårt att målsätta och följa upp en byggnads cirkularitet. Jag ser därför CIX-verktyget som en stor möjlighet att kunna hjälpa våra kunder och samarbetspartners till ökad cirkularitet i deras byggprojekt, säger Anna Augustsson Hjort, miljö- och hållbarhetskonsult på Bengt Dahlgren.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>