Beckhoffs Fastighetsautomation: En Innovativ, Flexibel och Öppen Lösning, Redo för Framtiden
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Beckhoffs Fastighetsautomation: En Innovativ, Flexibel och Öppen Lösning, Redo för Framtiden

Beckhoffs Fastighetsautomation: En Innovativ, Flexibel och Öppen Lösning, Redo för Framtiden

Publicerat av: Redaktionen

Redan i planeringsfasen av vårt nya huvudkontor i Malmö togs det beslut att tekniken i fastigheten skulle vara öppen, flexibel och standardiserad.

Projektet blev en helt ny nivå av effektivitet, komfort och hållbarhet genom att utnyttja vår expertis inom öppna och standardiserade kommunikationsprotokoll.

Dessa öppna kommunikationsprotokoll implementerades på fastighetsautomationens samtliga nivåer (Informationsnivå, Automationsnivå och fältnivå) för att inte bli fabrikatsberoende.

Alla tekniska delar i fastigheten är integrerade i Beckhoffs TwinCAT-plattform. Denna plattform fungerar som hjärtat i systemet. Det är här samtliga kontroll- och övervakningsfunktioner sammanflätas och ger ett centraliserat och användarvänligt gränssnitt för att hantera systemen. Detta oavsett produktval inom de olika fastighetstekniska delarna.

Något som utmärker Beckhoff är möjligheten att använda standardiserade kommunikationsprotokoll inom fastighetens samtliga tekniska discipliner. Detta ökar ytterligare möjligheten till att få en öppen och flexibel funktion där bäst produkt, som följer standarden, kan användas och ökar systemets pålitlighet. Detta ger fastighetsägarna friheten att välja de produkter som passar bäst för det aktuella projektet samtidigt som det blir lättare att komplettera eller byta ut i framtiden när behovet förändras.

Exempelvis har enbart DALI-2 certifierade närvarodetektorer och tryckknappar fått användas i fastigheten. Dessa utgör sedan basen, tillsammans med Beckhoff KL6821 terminaler, för styrning av belysning samt manuell styrning av fönsternas inre solskydd och yttre klimatskärmning. Detta gör det oerhört flexibelt i produktvalet samtidigt som det ger en garanti att produkterna faktiskt följer standarden, är testade och fungerar tillsammans. Givetvis är även Beckhoff KL6821 terminal DALI-2™ certifierad. Samtliga närvarodetektorer är också via TwinCAT integrerade som signal till inbrottslarm och passagesystem, där DALI-2 närvarodetektorer kompletterar larmdetektering med inre detektering i samtliga rum.

Avseende inre solskydd och yttre klimatavskärmning så används kommunikationsprotokoll SMI (Standard Motor Interface) vilket är det standardiserade elektriska gränssnittet för solskyddsstyrning och rörligt klimatskydd. Detta standardiserade gränssnitt gör det möjligt att styra till exakta positioner och att få diagnostik, oavsett fabrikat, på samma kommunikationsbus. Installationsmässigt med en femledarkabel till samtliga motorer, där både kraft och kommunikation är i samma kabel, har underlättat och minimerat installationskostnaderna. Dessutom framtidssäkert för utbyggnad och underhåll. Detta ger också möjligheten till att få maximalt ljusinsläpp utifrån med beräkning av solens position med exakt positionering av solavskärmning. Dessutom kan yttre klimatskärm också användas om det finns värme eller kylbehov i aktuellt rum.

En väderstation är placerad på taket och mäter samtliga väsentliga storheter utomhus, såsom vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur, fukt, nederbörd, solstrålning mm. Utöver dessa hämtas även väderprognoser via HTTPS/REST API i TwinCAT och kan på så sätt användas för styrning av yttre klimatskydd och övrig anpassning av klimatstyrning i fastigheten.

Vi har även valt att samla in och lagra diverse väderdata och mätvärden i fastigheten under längre tid i databaser, såväl lokala mindre databaser som i stora databaser i extern molntjänst. Givetvis via standardiserade databastjänster i TwinCAT. Denna data används senare i TwinCAT Machine Learning för att förbättra fastighetens prestanda och effektivitet, över tid.

Ett annat spännande inslag i detta projekt är integrationen av billaddboxar via OCPP-protokoll, det öppna och standardiserade protokollet för detta. Vi gör givetvis detta via TwinCAT, helt utan behov av molntjänster från tredje part. Detta gör laddningsinfrastrukturen för elektriska fordon mer tillgänglig och kostnadseffektiv. Detta kan du läsa mer om i en tidigare artikel från oss.

Beckhoffs Fastighetsautomation: En Innovativ, Flexibel och Öppen Lösning, Redo för Framtiden

Fredrik Jönsson, Produktspecialist Building Automation

Systemet har också realtidsövervakning av fastighetens samtliga elcentraler och även individuellt på stora elförbrukare, via våra mätterminaler och strömtransformatorer. Detta möjliggör tidig upptäckt av eventuella elnätsproblem och minimerar driftstopp. Dessutom ger det väldigt flexibel lastbalansering i fastigheten där faktorer som effektabonnemang, aktuell eleffekt från solceller som finns monterade på fastigheten samt aktuellt timpris för el, kan påverka och begränsa stora laster. Detta bidrar både till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>