Undersökning: Rapport avslöjar att svenskar oroar sig för framtiden och miljön
Hem IT Undersökning: Rapport avslöjar att svenskar oroar sig för framtiden och miljön

Undersökning: Rapport avslöjar att svenskar oroar sig för framtiden och miljön

Publicerat av: Redaktionen

OT-säkerhetsföretaget TXOne har utfört en undersökning som bland annat undersöker svenskars och svenska företags syn på nutid och framtid, med fokus på synen på framtiden, oro och krisberedskap.

Undersökningen avslöjar att 40 procent av den svenska befolkningen känner viss eller väldigt stor oro för framtiden, samt att två av tre svenskar tror att klimatförändringar och politiska beslut är det som främst kommer påverka hur framtiden blir.

I undersökningen, där TXOne och Norstat har undersökt över 1000 svenskar samt en mängd företag, har de tagit tempen på svenskars syn på nutid, framtid och deras känsla av trygghet i dagens oroliga världsläge.

Undersökningen visar att 40 procent av svenskarna känner viss eller stor oro för framtiden. Och tron på människors förmåga är mycket svag, då endast 4 procent av dem som är oroliga för framtiden tror att människor har förmågan att möta de utmaningar som kan uppstå i framtiden.

Klimatförändringar avgörande för allmänheten – företagen fokuserar på innovation

När det gäller vilka faktorer som kommer att påverka den svenska befolkningens framtid som mest tror en majoritet, 68 procent av respondenterna i undersökningen, att klimatförändringar är det som kommer att påverka framtiden som mest. På andraplats, med 66 procent av svaren, kommer politiska beslut, och på tredjeplats, med 38 procent av svaren, kommer ekonomin.

Då vi ser närmre på företagens svar gällande framtiden så svarar en majoritet, 61 procent, att innovation och nytänkande kommer att ha en stor eller väldigt stor betydelse för deras industris framtid, med tanke på utvecklingen som sker inom operativ teknik (OT). Det är främst respondenter med verksamhet inom offentlig sektor, sjukvård och tillverkning som anser att innovation och nytänkande kommer ha stor eller mycket stor betydelse för industrins framtid.

Detta är också anledningen till att så många som 75 procent respektive 79 procent av företagen tycker att det är ganska eller mycket viktigt att investera i innovation och forskning kring OT och IT. Men det stöter sig dock med de faktiska investeringar som företag gör idag. Undersökningen avslöjar nämligen att endast 14 procent av företagen har implementerat de senaste teknologierna till fullo, medan 43 procent har implementerat endast några av de senaste teknologierna.

– Det är intressant att se att samhällets oro för klimatförändringar är som störst, samtidigt som företagen påvisar att nytänkande och innovation är livsviktigt för deras respektive branscher, säger Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director på TXOne. Här ser jag nämligen en synergi; för att hantera dagens och framtidens klimatförändringar behövs innovation i form av nya sätt att tackla dessa förändringar. Här spelar företagens investeringar i innovation en viktig roll för klimatet och samhället i stort.

Kvinnor och ungdomar mest oroliga för framtiden

Dagens världsläge med såväl klimatförändringar som krig har av naturliga skäl resulterat i att allt fler oroar sig över vart världen är på väg. Av de 40 procent av respondenterna som är oroliga för framtiden så är ungdomar mest oroliga (48 procent), och på andraplats kommer kvinnor (47 procent).

När det gäller kunskapsnivån om globala utmaningar som kan tänkas påverka framtiden, känner sig en majoritet (70 procent) av respondenterna tillräckligt/ganska informerade om världsläget. Men det finns en betydande variation; 14 procent anser sig vara mycket insatta, medan samma andel, 14 procent av respondenterna, uttrycker en begränsad förståelse. Det är med andra ord lika få som har hög kunskap om världsläget som de som har låg kunskap.

Då vi ser på oron bland företagen i undersökningen så är 60 procent av företagen oroliga över framtiden och de är främst oroliga över cyberattacker. 57 procent av företagen i undersökningen oroar sig mycket för avancerade och sofistikerade cyberattacker i sin industri, främst de med verksamhet inom offentlig sektor, sjukvård och smarta fabriker.

Samhället har sämre beredskap än folket

Undersökningen visar att det finns ett väldigt lågt förtroende hos allmänheten för samhällets övergripande beredskapsnivå, då endast 6 procent av respondenterna anser att den når en hög till mycket hög standard. Förtroendet för den svenska industrins beredskap är en aning högre, där 7 procent ser den som hög eller mycket hög. Detta låga förtroende för samhällets och industriernas beredskap styrks också av att 36 procent av de respondenter som uttryckte en betydande oro över framtiden, var oroliga eftersom de ansåg att samhällets och industrins beredskapsnivå är otillräcklig.

Undersökning: Rapport avslöjar att svenskar oroar sig för framtiden och miljön

Trots att allmänheten är så orolig över samhällets och industrins beredskap finns en betydligt mer positiv självuppfattning bland individerna när det gäller personlig beredskap. Av de svarande ansåg 73 procent att de personligen är väl förberedda, med en beredskapsnivå på minst medelhög. De flesta anger att de har tagit grundläggande beredskapsåtgärder hemma, exempelvis genom att ha tillgång till tändare/tändstickor, värmeljus, termosar, ficklampor, batterier, välutrustade hus- apotek, powerbanks samt andra förnödenheter såsom mat med lång hållbarhet och extra vatten.

 Företagens beredskap sämre än befolkningens

När vi ser närmre på beredskapen bland företagen gällande säkerheten för deras OT- och IT-miljöer så visar undersökningen att 21 procent av de tillfrågade företagen inte har etablerat några säkerhetsprotokoll eller har planer för att förebygga OT-hot eller attacker. Hälften (50 procent) har delvis etablerat säkerhetsprotokoll och endast 29 procent har specifika säkerhetsprotokoll helt på plats för sin OT-miljö. Om vi sen ser närmre på IT-miljön, så är säkerhetsläget lite bättre. 42 procent av företagen svarar etablerat specifika säkerhetsprotokoll och planer för att hantera potentiella IT-hot och attacker, medan hälften (50 procent) svarar att de delvis har etablerat säkerhetsprotokoll för sin IT-miljö.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>