Datastyrda innovationer för klimatomställningen: vi behöver maxa möjligheterna för att företag ska minska utsläppen
Hem ENERGI Datastyrda innovationer för klimatomställningen: vi behöver nu maxa möjligheterna för att företag ska minska utsläppen

Datastyrda innovationer för klimatomställningen: vi behöver nu maxa möjligheterna för att företag ska minska utsläppen

Publicerat av: Redaktionen

FN:s Simon Stiell beskrev COP27 vid ett tillfälle som ”världens första möjlighet inom implementeringen av Parisavtalet för att visa framsteg”.

Efter COP27 är vi nog många som funderar på just detta: handling.

Datastyrda innovationer för klimatomställningen: vi behöver maxa möjligheterna för att företag ska minska utsläppen

För klimatforskningen visar att tiden börjar bli knapp. I UNEP Emissions Gap-rapporten från 2021 framkom bland annat att de nya uppdaterade nationella insatserna endast leder till en minskning på 7,5% av de beräknade utsläppen 2023 och för att nå Parisavtalets mål på 1,5 grader behövs det göras en minskning på 55%.

Men det är inte för sent att stoppa uppvärmningen. Datastyrda innovationer är viktiga tillgångar i klimatomställningsarbetet, och med stöd har näringslivet stora möjligheter att ta ledning i detta område.

Datastark ESG-rapportering snarare än glansiga hållbarhetsrapporter

En global ESG-standard hjälper till viss del för att uppnå klimatomställningen, men för att detta ska fungera i praktiken behöver företagen solida och tillförlitliga verktyg för insamling, analys och rapportering av hållbarhetsdata. I en undersökning uppger så många som 44% av alla tillfrågade Vd:ar att de saknar förmåga att omvandla hållbarhetsdata till insikter för att uppnå klimatmålen.

Vi vet dessutom att rapporteringskraven för ESG kommer bli allt tuffare, särskilt inom EU och i USA. Företag kommer att möta ett ökat tryck och krav (från intressenter) om att vara transparenta och ansvariga i rapporteringen av sina klimatåtaganden.

Många företag har idag publicerat 100 sidor långa (och glansiga) hållbarhetsrapporter. Men fokus måste ligga på standardiserade mätvärden som kan visa konkreta framsteg för att dra ner på koldioxidutsläppen. Genom att använda ett enda registersystem kan datordrivna programlösningar minska kostnader, tid och rapporteringsbörda så att organisationer kan fokusera på att leverera positiva resultat.

Leveranskedjornas koldioxidminskning

Regleringar och en ökad konsumentmedvetenhet leder till att allt fler företag har större ansvar för såväl sina direkta som indirekta utsläpp vilka sker i värdekedjans alla led. Detta med all rätt. Uppskattningsvis står de globala leverantörskedjorna för cirka 80% av utsläppen av växthusgaser.

Pandemin och kriget i Ukraina har dock lett till stora utmaningar för globala distributionskedjor. Företag som tidigare premierade leverantörer med låga priser vänder sig nu till dem som kan säkerställa leveranser i en oviss tid.

Genom att använda data och intelligenta arbetsflöden kan företag göra ansvarsfulla inköp och använda sig av transparenta leveranskedjor. Teknologier som exempelvis AI och blockchain möjliggör för företag att säkerställa ursprung och kvalitet, reducera produktavfall och öka sin lönsamhet.

Utmaningar i omställningen till fossilfritt

I och med COVID-19 och kriget i Ukraina har den globala energiomställningen som världen hade hoppats på (och behövt) ännu inte skett. Vi har alltmer förnybar energi men takten är för långsam om vi ska begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Tekniken kan snabba på och jämna ut energiomvandlingen vilket ger företag större insikt i bättre och effektivare användning av den energi som behövs. Eftersom flera delar av vår globala ekonomi är beroende av el kommer ekosystemen inom området att bli mer komplexa och diversifierade. Fler sammanlänkade funktioner kommer att generera alltmer invecklade informationsflöden.

IT behöver också bli grönare

Vi förstår att IT-branschen inte heller är helt fläckfri när det kommer till klimatpåverkan. Datorer, datacentrum och nätverk upptar cirka 10% av världens el. Eftersom energisektorn blir mer digitaliserad kommer det också vara viktigt att tekniksektorn fortsätter utveckla teknik och tjänster som är mindre energikrävande och har ett mer effektivt material.

Fyra nyckelpunkter våra beslutsfattare kan stötta med

Tillsammans med beslutsfattare har många ledande företag i världen förbundit sig att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Det finns fortfarande ett glapp mellan denna utfästelse och hur vi jobbar idag. Det kan gå ännu snabbare om våra politiker ökar sina insatser i dessa fyra nyckelpunkter:

  • Elektrifiering – elkapaciteten som den ser ut idag kommer inte att räcka till för att ge energi till ett fossilfritt Sverige, därför behövs stora satsningar på elektrifieringen.
  • Kompetensförsörjning – vi behöver se till att universitet och högskolor gör stora satsningar så att det finns talanger som besitter rätt kompetens, både idag och om 20 år.
  • Incitament till företag som vill göra investeringar för att rusta upp sina digitala muskler för att minska sina utsläpp.
  • Samarbete med näringslivet – vi har mycket kompetens och vill gärna hjälpa till. Vi behöver stärka samarbetet med våra politiker för att kunna visa hur vi kan vara en del av lösningen.

Klimatomställningen är en ödesfråga. Förutsättningar är tuffa och tiden knapp. Vi behöver samla och stärka våra krafter och innovationsförmågor för att bygga ett starkare och mer handlingsinriktat ekosystem bestående av företag, organisationer och politiker som har modet att ta sig an klimatkrisen. Tekniken är en viktig del av lösningen.

Av Vahid Zohali, VD IBM Sverige

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>