Framtidsvisionen väcks till liv i All Electric Society Park
Hem ENERGI Framtidsvisionen väcks till liv i All Electric Society Park

Framtidsvisionen väcks till liv i All Electric Society Park

Publicerat av: Redaktionen

En ny entré har byggts på Phoenix Contacts huvudkontor i Blomberg, Tyskland.

På en yta på cirka 7 600 m² längs tillfartsvägen till Phoenix Contacts område.

Mittpunkten är en fritt tillgänglig park som gör framtidsvisionen för All Electric Society påtaglig för alla och förklarar den på ett begripligt sätt. Dess kännetecken är ett solträd med en diameter på 12 meter på rondellen precis intill parken. Denna kan vridas runt sin centrala axel så att den alltid har rätt vinkel mot solen.

Genom att använda flödet av energi – från produktion, genom konvertering, lagring och distribution, ända fram till dess optimerade användning – demonstrerar parken hur All Electric Society kan bli verklighet. Verkliga tillämpningar visar hur sektorkoppling fungerar och vilka teknologier som underlättar det. Parken är en förminskad återspegling av den verkliga världen. Kuber av glas för varje applikation, öppna fältsystem och en paviljong med kontrollrum och mötesrum är alla en del av parkens utställningsytor. Parken förmedlar en helhetsbild av hur man konsumerar resurser sparsamt genom att använda befintlig teknik.

Upplev sektorkoppling i All Electric Society Park

Den röda tråden som löper genom parken är flödet av energi och data. Efter detta tema sätts applikationer i ett realistiskt sammanhang för att illustrera det ömsesidiga inflytandet som de har på varandra. Utgångspunkten är generering av förnybar energi med hjälp av sol- och vindkraft. I själva parken ger solpaneler hållbar el. De är placerade på kubernas och laddstationernas tak, integrerade i paviljongens fasad och används som golvpaneler. Runt 550 solpaneler installeras i parken, vilket genererar 155 000 kilowattimmar el per år. Ämnet vindkraft illustreras i parken med en ingångsgondol för vindkraftverk samt ett vindträd. Även små vindar förvandlar trädets gröna plastblad, som fungerar som turbiner för att generera energi. Med sina 36 löv, kallade Aeroleafs, kan vindträdet generera totalt 10,8 kilowatt-topp elektricitet.

Eftersom sol- och vindresurser inte alltid finns tillgängliga på en konstant nivå måste det vara möjligt att lagra överskottsenergi och frigöra den igen vid behov. Till exempel används batterilagringssystem för detta ändamål. Energilaster kan sedan tillföras denna energi när som helst när det behövs. Energibelastningen i parken är byggnaderna, de elektriska laddstationerna och applikationerna i själva parken. Dessa laster används också för att demonstrera olika optimeringsåtgärder utformade för att minska energibehovet och resursanvändningen.

Kraftgeneratorerna, energilagringssystemen, energilasterna och mellanspänningsnätet ansluts elektriskt via en sekundär transformatorstation. Ett energiledningssystem säkerställer en balans mellan generatorer, lagringssystem och laster. Detta system säkerställer att energin tillhandahålls i de nödvändiga ström- och spänningsområdena. Systemet registrerar alla relevanta egenskaper och styr motsvarande energiflöden via den sekundära transformatorstationen. Det är dock inte bara elektrisk energi som kommer att behövas i All Electric Society Park, utan även andra energibärare. Till exempel ska kuberna och paviljongen i parken förses med värme och kyla. Detta energiflöde styrs av ett oberoende energiledningssystem för värme och kyla. Även den värmeförlust som uppstår vid energiomvandlingen beaktas och utnyttjas. En islagringstank med två värmepumpar är också installerad.

Dessa två oberoende energiledningssystem för ”elenergi” och ”värme/kyla” kombineras och hanteras centralt i ett energiledningssystem på högre nivå. Detta styr hela parken i alla energiområden.

Energieffektivitet som viktig byggsten för All Electric Society

När det gäller styrning av energiflödena är effektivitetsåtgärder som minskar energiförbrukningen lika viktiga som insamling och utvärdering av energiförbrukning och produktionsdata. Detta är en nyckelpunkt för att göra All Electric Society till verklighet. Det är bara med ytterligare minskning av efterfrågan på primärenergi genom effektiviseringsåtgärder som kraftförsörjning baserad på förnybara resurser kan fungera. Parken visar olika tillvägagångssätt för detta med energioptimerad byggnadsdrift.

Ämnet effektivitet är också nära relaterat till hållbarhet. Denna aspekt beaktas även i parken. Paviljongen är byggd utifrån principen ”vagga-till-vagga”, vilket innebär att endast material som går att återvinna har använts. Denna lösning för en kontinuerlig och konsekvent cirkulär ekonomi sätter hållbar produktion i förgrunden.

Framtidsvisionen väcks till liv i All Electric Society ParkAll Electric Society Park representerar en hållbar resursanvändning och utgör därmed ett exempel för förverkligandet av All Electric Society.

Parken har varit öppen för besökare gratis sedan september 2023.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>