Hem LIVSSTIL Jämtland toppar ekorankning för mark

Jämtland toppar ekorankning för mark

Publicerat av: Redaktionen

Jämtland toppar ekorankning för mark 3

Förra året användes 19 procent av landets jordbruksmark till ekologisk odling och bete.

Bäst i landet är Jämtland med 36 procent medan Skåne halkar efter med knappt 8 procent. Det framgår av KRAVs rankning av Sveriges 21 län utifrån andelen ekologiskt brukad jordbruksmark.

– Tre län i landet klarar redan Sveriges mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt 2030. I övriga landet måste andelen öka, både för att minska klimatpåverkan och för att öka den biologiska mångfalden, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

Andelen ekologiskt brukad mark varierar kraftigt i landet, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Jämtland, Värmland och Gävleborg har alla över 30 procent ekologisk åker- och betesmark, medan Dalarna ligger nära med 29 procent och ytterligare 2,3 procent under omställning. I övriga län varierar andelen från knappt 8 procent i Skåne till 25 procent i Västra Götaland och Östergötland.

Cirka 70 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är KRAV-certifierad. Det innebär bland annat att det ställs extra krav på effektivt näringsutnyttjande, på åtgärder för att motverka övergödning och striktare reglering av tungmetaller. Dessutom ställs en lång rad krav för att minska klimatpåverkan, som användning av förnybar energi och odlingsmetoder som minskar utsläppen av växthusgaser.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk, där livsmedel produceras med metoder som minskar klimatpåverkan och mängden kemikalier i miljön samt gynnar artrikedomen. Det är utmaningar som forskare anser är mycket viktiga att tackla, säger Anita Falkenek.

I hela Sverige brukades 19 procent av den totala åker- och betesmarken ekologiskt 2019. Sveriges mål är att andelen ska vara 30 procent år 2030. I slutet av maj offentliggjorde EU-kommissionen en ny strategi där ett av målen är att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2030. Österrike ligger bäst till med en andel på 24 procent år 2018.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>