Larmrapport: Fortsatt stora brister i företagens klimatredovisning
Hem UNDERSÖKNING Larmrapport: Fortsatt stora brister i företagens klimatredovisning

Larmrapport: Fortsatt stora brister i företagens klimatredovisning

Publicerat av: Redaktionen

Från och med nästa år ska storbolagen redovisa sina utsläpp enligt, CSRD, det nya EU-direktivet för hållbarhetsredovisning som träder i kraft 1 juli. Men med få månader kvar finns stora brister.

Även om 95 procent av bolagen rapporterar utsläpp redan idag, är klimatredovisningen ofta ofullständig. Det framgår av den färska rapporten Bolagsklimatkollen som har granskat data från 150 storbolags hållbarhetsrapporter.

”Det är förvånande med så stora fel och brister i klimatredovisningen, med så kort tid kvar till att EU:s hårdare krav börjar gälla. Felaktiga siffror, inlåsta dokument, hemmasnickrade kategorier och bolag som inte rapporterar utsläpp alls. Så skulle aldrig finansiell rapportering hanteras”,  säger Ola Spännar, medgrundare av initiativet Klimatkollen som står bakom rapporten tillsammans med analysföretaget 2050 Consulting. Larmrapport: Fortsatt stora brister i företagens klimatredovisning

Klimatkollen har sammanställt utsläppsdata från 150 svenska storföretags senaste hållbarhetsrapporter och granskat dem tillsammans med 2050 Consulting. Dels för att se hur pass väl förberedda storbolagen är på CSRD, dels för att öka transparensen om utsläppen generellt.

Ringar in problemområden

Rapporten ringar in ett antal problemområden där det krävs förbättringar vad gäller transparens, kvalitet och relevans. De spänner från att överhuvudtaget redovisa utsläpp, till att ange basår, inkludera historiska utsläpp och att göra rapporterna tillgängliga och maskinläsbara.

Men även om det finns brister i rapporteringen, framgår tydligt hur omfattande storbolagens klimatavtryck faktiskt är. Särskilt om man tittar på de multinationella aktörerna.

”Det pratas ofta om att Sveriges utsläpp är så små, men genom våra internationella företag har vi ett enormt klimatavtryck, vilket gör insyn och granskning så viktigt. De 150 bolagen i vår rapport orsakade 1,3 miljarder ton utsläpp i sina värdekedjor, vilket kan jämföras med utsläppen inom Sverige, 44 miljoner ton förra året”, säger Alexandra Palmquist, hållbarhetsanalytiker på Klimatkollen.

Många missar Scope 3-utsläppen

Det flera av bolagen missar att redovisa är de så kallade scope 3-utsläppen, det vill säga indirekta utsläpp i värdekedjan från exempelvis inköpta material och produkter, avfallshantering eller resor. Dessa kan vara svåra att kartlägga korrekt, men är extra viktiga att få med eftersom 80–90 procent av bolagens klimatavtryck återfinns där. 14 procent av bolagen redovisar inte scope 3-utsläpp alls, och bland övriga bolag varierar kvaliteten. Vissa uppfinner egna kategorier, andra summerar inte totalen. Informationen är ibland utspridd på flera ställen. Sammantaget begränsas öppenheten och jämförbarheten.

En slutsats i rapporten är att transparensen och tydligheten avseende datakvalitet och rapporterade kategorier i scope 3 behöver förbättras hos en majoritet av företagen för att de ska uppfylla kraven på rapportering enligt CSRD.

– Resultaten i vår gemensamma analys rimmar helt med 2050:s upplevelse av svårigheterna många bolag står inför när det gäller hållbarhetsrapporteringen. Det är i värdekedjan det verkligen bränner till för bolagen. Här krävs det att företagen följer GHG-protokollet och ökar kvaliteten i sin klimatredovisning, säger Göran Erselius, medgrundare på 2050 Consulting.

Klimatkollen har tidigare släppt data om de 150 bolagens utsläpp i scope 1, 2 och 3 (egna utsläpp samt indirekta ägda och inköpta utsläpp i värdekedjan). Bolagen inkluderar OMX Stockholm Large Cap, samt några av de största statliga, kooperativa och onoterade bolagen. Data kommer från företagens egna årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2023 och har kvalitetssäkrats manuellt. All data är öppen och all kod är open source.

Om Klimatkollen

Klimatkollen är en medborgarplattform som presenterar klimatdata om kommuner och företag. Syftet är bidra till fler engagerade medborgare, en mer faktabaserad klimatdebatt och åtgärder som minskar utsläppen i linje med Parisavtalet. Under 2024–2025 får Klimatkollen finansiellt stöd av Google.org som en av två svenska mottagare av Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good. Klimatkollen drivs av Klimatbyrån ideell förening.

Om 2050 Consulting

2050 är ett företag med visionen Goda affärer på en planet i balans. Genom analys, kommunikation och affärsutveckling hjälper man uppdragsgivare att snabbare uppnå klimatomställning genom minskad klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete – samtidigt som man tillsammans stärker samhällsnyttan.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>