Unikt utbildningsprogram om cirkulär ekonomi – fokus på affärsutveckling och konkreta lösningar
Hem CIRKULÄR EKONOMI Ny utbildningsprogram om cirkulär ekonomi – fokus på affärsutveckling och konkreta lösningar

Ny utbildningsprogram om cirkulär ekonomi – fokus på affärsutveckling och konkreta lösningar

Publicerat av: Redaktionen

I Januari startar en ny utbildning för företag i Finland.

Programmet handlar om cirkulär affärsutveckling med fokus på att generera konkreta produkt- och tjänstekoncept.

Utbildningsprogrammet Circular Design – a path towards circular economy är unikt, även med internationella mått mätt, och företag i olika storlek är antagna till utbildningen; Stora Enso, UPM ja Mirka, Helkama Velox, Kiilto och Genelec.

”Några riktigt banbrytande företag deltar i programmet. Det här är början på ett nytt sätt att tänka kring affärer och produkter, och förhoppningsvis kan utbildningen bidra till att få fram nya idéer och metoder inom centrala centrala delar av näringslivet. Programmet är en del av Finlands nationella strategiprogram för cirkulär ekonomi”, säger Taina Nikula, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Byggsektorn visar stort intresse för cirkulär ekonomi

Många företag i byggbranschen var angelägna om att få gå utbildningen – branschen är ju trots allt en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) och branschorganisationen har arbetat aktivt med att främja cirkulär ekonomi. Även företag inom textilindustrin var ivriga att ansöka till programmet. Sammanlagt var det 71 företag som ansökte, varav 50 valdes ut.

Projektet, som är ett samarbete mellan Design Forum Finland och Ethica, leds av Saija Malila och Anne Raudaskoski. I urvalsprocessen letade de efter deltagare som var genuint motiverade, hade resurserna som krävs för utvecklingsarbete och var intresserade av en ny typ av utbildning som kombinerar cirkulär ekonomi och design. ”Vi ville inte utesluta någon bransch eller något företag på grund av till exempel deras storlek eller omsättning.”

Kiilto kommer att representeras av alla affärsområden inom B2B; bygg, industrilim och flamskydd samt professionell hygien.

”När det gäller produkt- och tjänsteutveckling tycker jag att det är oerhört viktigt att tänka på hela värdekedjan. Det krävs också förmågan att utforma produkter så att de överensstämmer med modellerna för den cirkulära ekonomin. Vi känner våra produkter och kunder väl, och det ger oss ett mentalt kapital som vi kan utnyttja för att skapa nya och hållbara affärer. Jag är säker på att programmet kommer att ge oss nya insikter i det här arbetet, säger Oili Kallatsa, Research, Development and Innovation Director på Kiilto.

”När vi lär oss mer om mervärdet av cirkulär ekonomi i olika sektorer, är det också viktigt att kommunicera det på ett effektivt sätt. På så sätt kan goda verksamhetsmetoder utnyttjas optimalt”, fortsätter Olli Kallatsa.

För miljöns bästa

Ett av målen för den cirkulära ekonomin är att hitta lösningar som förbättrar miljön i stället för att minimera de negativa effekterna. Affärsutveckling enligt principerna för cirkulär ekonomi innebär att produkter och tjänster inte ska utvecklas för en enda slutanvändare i åtanke. I stället utformas nya lösningar tänkta att fungera i större sammanhang, och som producerar mervärde genom flera livscykler och användare. För företagen innebär detta nya affärsmöjligheter och kanske till och med en förändring av hela verksamhetsmiljön.

Unikt utbildningsprogram om cirkulär ekonomi – fokus på affärsutveckling och konkreta lösningar

Tomi Takala, Business Area Director of Industrial Adhesives and Fireproofing, är entusiastisk över utbildningsprogrammet och ser främjandet av den cirkulära ekonomin som en viktig del i att uppnå miljömålen.

”Vi har satt upp ambitiösa mål för att minimera vår miljöpåverkan och vara föregångare inom vår sektor när det gäller hållbarhet. Det här kräver att vi samarbetar i hela värdekedjan och har ett gemensamt tankesätt kring cirkulär ekonomi, och vi är mycket glada över att få delta i det här utbildningsprogrammet för att få nya idéer och verktyg att nå våra mål”, säger han.

”Det är viktigt att ha en varierad grupp av företag kring bordet, eftersom ingen enskild part kan genomföra cirkulär ekonomi på egen hand. Effekterna kommer inte bara att märkas hos de deltagande företagen utan i första hand hos våra kunder och i samhället i stort. Den cirkulära ekonomin kan hjälpa oss att hitta helt nya sätt att göra saker på ett mer hållbart sätt”, säger Takala.

Bakgrundsinformation:
  • I oktober öppnade ansökan för företag från olika sektorer, programmet vänder sig till företag som vill utveckla sin verksamhetsmodell och produkt- och tjänstedesign mot en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.
  • Affärsutveckling enligt principerna för cirkulär ekonomi hjälper företag att utveckla sin verksamhet för att möta framtida behov och öka sin konkurrenskraft. Det nya utbildningsprogrammet stöder företagen i detta och gör Finland till en föregångare inom cirkulär ekonomi.
  • Ansökningarna granskades utifrån fyra urvalskriterier som de sökande fick veta i förväg. Urvalet baserades bland annat på om företaget eller dess bransch var engagerade i handlingsplanen för cirkulär ekonomi enligt EU:s gröna giv, och om företaget hade möjlighet att involvera den högsta ledningen och även annan nyckelpersonal i programmet. Planen var också att se till att pilotgruppen representerade olika branscher och utvecklingsaspekter.
  • Utbildningsprogrammet är en del av det strategiprogrammet för att främja en cirkulär ekonomi i Finland. Det genomförs under miljöministeriets överinseende via Design Forum Finland, en institution som främjar den finländska indust

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>