Skogsinventering med AI ger stora klimatvinster
Hem MILJÖ Skogsinventering med AI-lösningar ger stora klimatvinster

Skogsinventering med AI-lösningar ger stora klimatvinster

Publicerat av: Redaktionen

Skellefteåföretaget Conifer Vision har siktet inställt på skogen.

Med unika AI-lösningar förser de skogsaktörer med värdefulla underlag för skogsvård och förvaltning.

Skogsinventering med AI ger stora klimatvinsterDet är bra för både lönsamhet och klimat.

För att vårda och förvalta sin skog på bästa sätt och för att kunna möta lagkrav på exempelvis hållbarhet och biologisk mångfald behöver skogsägare veta så mycket som möjligt om sin skog. Hur många tallar eller granar finns där? Hur höga är träden, hur tätt står de och finns tecken på svamp- eller insektsangrepp? Informationen ligger sedan till grund för beslut om stödplantering, röjning, gallring och mycket annat.

Roger Öhlund från Skellefteå är vd för bildanalysföretaget Conifer Vision AB. Han berättar:
– Kartläggning av skogen är en verksamhet som länge bedrivits med konservativa metoder. Det har utförts manuellt, med stickprover på slumpmässigt utvalda delar av markerna. Ett mödosamt och tidskrävande arbete där resultatet ofta blir både subjektivt och lågkvantitativt.

– Inventeringen utgör en flaskhals för skogsägarna. Det finns helt enkelt inte kapacitet att göra den analys som skulle behövas för en optimal förvaltning, menar Roger.

Roger kommer från en familj med nära anknytning till skogsbruket, är själv skogsägare och har många års erfarenhet av bildanalysprojekt och tidigare företag inom drönarbranschen. 2019 startade han Conifer Vision tillsammans med sin mångåriga affärskollega Jonas Granström. Ordet conifer betyder barrträd på engelska.

Självlärande AI-lösningar

Conifer Visions lösning för skogsinventeringen blev ett digitalt bildanalyssystem som använder artificiell intelligens, AI. Självstyrande drönare flyger över vidsträckta områden och samlar in stora mängder data, som sparas i molnet. Med hjälp av djupa neurala nätverk och semiövervakad maskininlärning analyseras den insamlade informationen. Skogsägarna använder sedan analyserna som beslutsunderlag för att bedriva effektivare, miljövänligare och mer vinstdrivande skogsbruk.

– Det finns många fördelar med våra molnbaserade system, menar Roger. Skalbarheten gör att vi kan analysera riktigt stora datavolymer. Det är en stark konkurrensfördel.

– Systemen kan tillämpas på många olika sorters skogsbestånd. Vi har exempelvis gjort en studie på eukalyptus, ett snabbväxande träslag med stora kommersiella värden ur ett globalt perspektiv.

– Vi kan också hjälpa många olika typer av kunder, fortsätter Roger. Mindre skogsägare kan använda ett enkelt online-system. Våra lösningar kan också samspela med skogsbolagens egna förvaltningssystem. Öppna API:er gör det möjligt för bolagens dataprogram att kommunicera med våra.

– Men det som gör våra lösningar riktigt unika är hur vi kombinerar AI med semiövervakad maskininlärning, förklarar Roger. På så vis är våra system självlärande. Ju mer data som matas in och processas, desto mer lär de sig.

Stora klimatvinster

Växande skog binder koldioxid. Världens gigantiska skogsarealer spelar därför en avgörande roll för att motverka klimatförändringarna genom sin förmåga att ta upp koldioxid ur atmosfären. I en rapport från 2020 listar Lantbrukarnas riksförbund LRF en lång rad åtgärder som tillsammans skulle öka skogsproduktionen i Sverige med 20 %. Mer utbildning, forskning och insatser mot skadedjur är några exempel ur rapporten. Skogsbruket skulle bli mer lönsamt men viktigast av allt, det skulle ge en klimatvinst på tiotals miljoner ton koldioxid per år.

De potentiella miljövinsterna med Conifer Visions självlärande system är alltså betydande.

– Med de analyser vi tar fram kan man exempelvis veta exakt var skadeangrepp eller stormskador finns, förklarar Roger. Punktinsatser kan göras istället för att åtgärda större skogsarealer.

– Det sparar på skogsresursen, ger mindre körskador i markerna och minskar utsläppen.

– Om tillväxten i enlighet med LRF:s rapport blir 20 % skulle ju rimligtvis skogens upptag av koldioxid öka proportionerligt, menar Roger. Våra lösningar kan bidra genom att ge skogsbruket verktyg för rätt åtgärder, vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Forskning och framtid

Inom ramen för ett EU-projekt har Conifer Vision och Luleå tekniska universitet inlett ett samarbete där forskarna vill ta reda på hur AI kan förbättra förståelsen och tolkningen av information vid skogsinspektion med drönare. Conifer Vision tillgängliggör systemen och forskarna genomför testerna.

– Det här är ett enormt viktigt samarbete för oss som innovativt teknikföretag, säger Roger. Dialogen med forskarna och lärandet som skapas är guld värt.

En annan viktig del i företagets utveckling är den dialog som förs med skogsägarna.
– Ibland vill bolagen ha den samlade analysen, förklarar Roger. Ibland vill de själva göra sammanställningen. Vi behöver förstå deras behov för att bli ännu bättre på det vi gör.

Conifer Vision är just nu inne i en intensiv investeringsfas där flertalet stora skogsaktörer visat intresse. Företaget vill i ett första skede etablera sig i Sverige, som tillsammans med Finland är nydanande frontfigurer inom skogsbruket.

– Men vi vill också på sikt expandera utanför landet, i nationer med likartade inventeringsbehov som våra men med mycket större skogsvolymer, berättar Roger. Aktörer från Kanada och Brasilien har redan hört av sig.

– På sikt hoppas vi kunna anställa fler medarbetare till kontoret i Skellefteå, fortsätter Roger. Marknaden är ju enorm i hela världen! Jag ser nästan ingen gräns för hur mycket vårt företag skulle kunna växa.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>