Arla hjälper bönder i Bangladesh att minska klimatutsläpp
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Arla hjälper bönder i Bangladesh att minska klimatutsläpp

Arla hjälper bönder i Bangladesh att minska klimatutsläpp

Publicerat av: Redaktionen

Arlas datadrivna modell för hållbarhetsarbete ska användas i ett utvecklingsprojekt för att minska klimatavtrycket för 10 000 mjölkbönder i Bangladesh. 

”Jag är stolt över att våra kunskaper om hållbar mjölkproduktion kan komma till nytta i andra delar av världen”, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde i Östergötland och vice ordförande i Arla.

Arlabönder från sju europeiska länder har de senaste åren byggt upp den största klimatdatabasen i mejerivärlden. Den kunskapen kommer nu till nytta i Bangladesh. Projektet ”Green Dairy Partnership in Bangladesh” ska stötta den gröna omställningen inom mjölkproduktionen i Bangladesh genom att använda datadrivna insikter om klimatavtrycket från Arlas 8 000 mjölkgårdar. Arla hjälper bönder i Bangladesh att minska klimatutsläpp

Projektet som löper över fem år ska hjälpa bönder och mejeriföretag att bli mer effektiva och klimatsmarta. Målet är att minska klimatutsläppen med 30 procent för 10 000 bönder runtom i landet, samtidigt som man vill uppnå en 30-procentig inkomstökning. Dessutom är ambitionen att 80 procent av bönderna ska vara kvinnor.

”Allt klimatarbete kostar inte pengar, det kan också bidra till bättre ekonomi på gården. Det handlar bland annat om att använda resurser och insatsmedel på ett smart sätt, säger Inger-Lise Sjöström”.

”Jag och många andra Arlabönder är stolta över att vara en del av ett världsledande mejerikooperativ. Att veta att allt det arbete vi lägger ner på våra gårdar här hemma också kan göra nytta i andra delar av världen är mycket motiverande”.

Fem nyckelområden med störst klimatpåverkan

En av de viktigaste insikterna från Arlaböndernas årliga klimatberäkningar är att det finns fem nyckelområden – inom Arla kallade Big5 – som har störst inverkan på gårdarnas utsläpp.

  1. Fodereffektivitet – mer mjölk per kilo foder.
  2. Proteineffektivitet – minska överskottet av protein i fodergivan.
  3. Hållbara djur – friska kor som lever längre.
  4. Gödselanvändning – precision för att minska överskottet av kväve.
  5. Markanvändning – effektiv användning av mark och grödor.

Det är insikterna från Arlas Big5-områdena som ligger till grund för projektet i Bangladesh. I arbetet drar man nytta av expertisen inom hållbar mjölkproduktion från Arla och danska innovations- och kunskapscentret SEGES.

”Vi kan inte lösa klimatutmaningarna ensamma. Därför är SEGES Innovation otroligt glada och stolta över att ha möjlighet att dela vår omfattande erfarenhet av kapacitetsuppbyggnad inom mejeriproduktion. På så vis kan vi bidra till att minska den globala klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen samtidigt som vi stärker danska affärsmöjligheter med andra länder.”, säger Ninna Westphael, chef för boskap, SEGES Innovation.

Projektet finansieras av DANIDA Green Business Partnership (under det danska utrikesdepartementet). Förutom Arla medverkar PRAN Dairy, Solidaridad Network Asia, IDRN-Bangladesh Agricultural University, SEGES Innovation och The Danish Agriculture & Food Council.

”Arla Foods är stolt över att ha initierat detta projekt, som bygger på vårt långvariga engagemang för att skapa en mer effektiv och hållbar mejerivärdekedja i Bangladesh. Att ta den mejeriexpertis som våra jordbrukarägare har samlat på sig under årtionden och dela den med bönder över hela världen är en integrerad del av vår ambition att skapa mejeriets framtid.”, säger Irene Quist Mortensen, chef för internationell hållbarhet, Arla Foods.

”Bangladesh genomgår en dubbel uppgradering. Landet har uppnått status som ett lägre medelinkomstland och även påbörjat processen att gå från LDC till medelinkomstland. Bang.ladeshs välstånd kräver säker och hållbar mat. Projektet ’Green Dairy Partnership’ utvecklar en affärsmodell för bönderna och den privata sektorn för produktion och leverans av kvalitetsmjölk, som är koldioxidneutral”, säger  Selim Reza Hasan, landschef, Solidaridad Network Asia.

Fakta Bangladesh och mjölk

  • Bangladesh har en befolkning på cirka 175 miljoner människor.
  • Producerar årligen 10,2 miljoner ton mjölk, genom 1,6 miljoner gårdar över hela landet.
  • Genomsnittlig avkastning på 4,8 liter per dag per ko.
  • Utsläppen av koldioxidekvivalenter, CO2e, är för närvarande 3,52 kilo per kilo mjölk.
  • Arlas 8 000 bönder har ett genomsnittligt utsläpp på 1,08 kilo CO2e per kilo mjölk.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>