APak ISO26000 002
Hem HÅLLBAR UTVECKLING APak först i världen att verifieras med ISO 26000:2021

APak först i världen att verifieras med ISO 26000:2021

Publicerat av: Redaktionen

Sverige har beslutat att revidera standarden ISO 26000 och inkludera FN:s globala mål.

Den 8 juli blev förpackningsföretaget aPak det första bolaget i världen som verifieras med standarden – ett bevis på att bolaget tar hållbarhetsfrågor på allvar och systematiskt arbetar med dessa.

Standarden bidrar till att skapa en transparens och långsiktighet i arbetet.

– Det känns helt fantastiskt och stort att få vara först ut i världen med detta! APaks vision är att inte bara ligga i framkant utan också driva utvecklingen mot en hållbar framtid. Verifieringen visar verkligen att vi har den förmågan och det ger mig hopp inför framtiden, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

Nu kan bolags hållbarhetsarbete och bidrag till de globala målen verifieras

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar. Som enda land i världen har Sverige beslutat att revidera standarden till att även inkludera FN:s globala mål med en egendeklaration. Genom verifieringen kan företags hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt. Egendeklarationen ska också kunna användas som ett verktyg i en hållbar upphandling för offentliga verksamheter och företag.

– Det finns 17 globala mål och 169 delmål som representerar vår världs viktigaste och största hållbarhetsutmaningar. De globala målen kan inte uppnås utan samarbete och alla har ett ansvar att bidra. APak tar det här på största allvar. Vi vill vara transparenta med vårt hållbarhetsarbete och genom egendeklarationen kan vi visa att vårt arbete ger konkreta resultat, säger Evelina Lindgren.

APak ISO26000 002Vägen mot verifieringen påbörjades under 2020 då hela aPaks ledningsgrupp involverades i arbetet med att integrera de globala målen i aPaks affärsmodell och processer. Genom att kartlägga FN:s globala mål och delmål längs med hela aPaks värdekedja identifierades var aPak gör störst positiv påverkan, men även hur bolaget på bästa sätt kan minimera sin negativa påverkan.

– Utmaningen har varit att få alla att förstå på djupet vad hållbarhet innebär och hur vi skall arbeta för att verkligen integrera detta i affärsidé och processer. Hållbarhetsfrågor berör samtliga delar av aPaks verksamhet och är ett ansvar vi alla axlar, säger Evelina Lindgren.

Granskad av ackrediterad tredjepart

Hållbarhetsarbetet mynnade ut i en egendeklaration som granskades och verifierades av VERIFY Agency of Sweden AB, som är ackrediterade av Sveriges nationella ackrediteringsorgan SWEDAC. Den 8 juli blev aPak det första bolaget i världen att verifieras i enlighet med ISO 26000:2021. Framledes kommer bolaget även att utbilda kring hållbarhet i sina leverantörsled.

– Vi vill vara en inspiration för andra bolag så jag hoppas och tror också att detta kommer få fler företag att följa efter. År 2030 ska vi vara helt klimatneutrala – utan att klimatkompensera, avslutar Evelina Lindgren.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>