How would you like to contact us?
  • 2020-06-07
  • Last Update 2020-06-05 09:52
  • Stockholm

Politik

Kartläggning av statliga initiativ för att hantera näringslivets miljörisker i globala leverantörskedjor

Tillväxtanalys publicerade kartläggning av statligt initierade insatser i Sverige, EU och tio andra länder visar på en bred palett av åtgärder. Men initiativen spretar. – Trots att miljörisker i leverantörskedjorna…

Read More

FTI välkomnar pa- och marknadsöverdomstolens beslut

Den 28 februari 2020 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att den ger FTI rätt i målet mot Konkurrensverket. Domstolen konstaterade att det inte är omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent…

Read More

EU:s gröna giv: Så påverkas svensk industi

Från höger: Lars Zetterberg, Thomas Hörnfeldt, Katarina Areskoug Mascarenhas, Milan Elkerbout och Lovisa Källmark. Europa ska bli helt klimatneutralt till 2050. Med EU-kommissionens nya satsning ”den europeiska gröna given” höjs…

Read More

Om den gröna given ska lyckas måste EU släppa vissa fixa idéer

Den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen gjorde en rivstart med sin nya gröna giv. Klimatfrågan ska vara en profilfråga för den nya kommissionen och Europa ska ta täten…

Read More

Hög tid för regeringen att besluta om offensiv miljöbilsdefinition

Efter att Sverige stått utan miljöbilsdefinition sedan juli 2018 är det högst välkommet att Upphandlingsmyndigheten nu har publicerat uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av fordon. Det blir nu betydligt enklare för…

Read More

Klimatpolitiken får inte hindra klimatsmart innovation

Jenny Sandahl, hållbarhetsexpert på Teknikföretagen. Möjliggör strukturomvandling utan att sätta käppar i hjulen för de teknikföretag som arbetar med att göra Sverige fossilfritt, uppmanar Teknikföretagen regeringen. Jenny Sandahl, hållbarhetsexpert på…

Read More

Upp till bevis för regeringens exportambitioner

Jennie Cato, enhetschef handel och hållbarhet, Teknikföretagen. Ett av de stora problemen i svenskt exportfrämjande har varit en bristfällig dialog med näringslivet och de företag som står för exporten. I…

Read More

Regional förankring saknas i EU:s sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sverige har under ett möte i Bryssel i veckan antagit två positioner rörande EU:s sammanhållningspolitik och behovet av ett förstärkt regionalt perspektiv i den. Europaforum Norra Sverige (EFNS) är…

Read More

Riksdagspolitikens hantering av digitaliseringen – lansering av ny studie från tankesmedjan Fores

Politikens förmåga att hantera digitalisering: riksdag och riksdagspartier Det rör på sig i policy- och förvaltningskretsar inom digitaliseringsfrågan. Med denna policy brief vill Fores program Digitala samhället se över politikens…

Read More

Spin-off effekten i samhället!

Det vi saknar i den politiska debatten, är ett politiskt ledarskap som för ett öppet samtal för att söka konstruktiva lösningar. Ett ledarskap som arbetar för sin befolkning. Vad har…

Read More