How would you like to contact us?
  • 2020-04-02
  • Last Update 2020-04-01 16:59
  • Stockholm

Politik

Region stockholm i möte med innovationsmiljöer – Innovation och entreprenörskap viktiga verktyg i krisarbetet

Med anledning av det allvarliga läget kring Coronaviruset och dess konsekvenser bjöd Region Stockholm under tisdagen in till ett möte för regional kraftsamling inom innovation och entreprenörskap. Coronakrisen har stor…

Read More

En omställning av inhemsk produktion på grund av coronaviruset – möjligt med dagens miljölagstiftning?

Enligt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens inventering inom hälso- och sjukvård jämte smittskydd är personlig skyddsutrustning en potentiell bristvara. Ministrar träffade den 13 mars 2020 företag inom tillverkningsindustrin för att se vilken…

Read More

NEVS tar en ledande roll som medlem av 2030-sekretariatet för att kunna påverka klimatförändringarna

NEVS kan stolt meddela att företaget gått in som partner i det svenska 2030-sekretariatet, som är en icke vinstdrivande organisation med syfte att driva olika samarbeten för att påverka Sveriges…

Read More

Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet Regeringen har presenterat en bred klimatpolitisk handlingsplan med insatser i många olika sektorer. Ambitioner finns, men det är ingen plan för handling. Politiken…

Read More

EU: datacenter måste bli grönare

EU-kommisionen har tagit fram ett utkast på en ny digital strategi för unionen. Bland annat pekar man på att datacenter- och telekomindustrin står för ett betydande miljöavtryck och både ”kan…

Read More

Social hållbarhet ökar på Riksbyggens topplista över bostadsrättsföreningarnas

På årets topplista finns inte mindre än tre hållbarhetsåtgärder med inriktning på social hållbarhet. Att byta sina gamla lampor till nya, energisnåla ljuskällor är dock den hållbarhetsåtgärd som flest bostadsrättsföreningar…

Read More

Kartläggning av statliga initiativ för att hantera näringslivets miljörisker i globala leverantörskedjor

Tillväxtanalys publicerade kartläggning av statligt initierade insatser i Sverige, EU och tio andra länder visar på en bred palett av åtgärder. Men initiativen spretar. – Trots att miljörisker i leverantörskedjorna…

Read More

FTI välkomnar pa- och marknadsöverdomstolens beslut

Den 28 februari 2020 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att den ger FTI rätt i målet mot Konkurrensverket. Domstolen konstaterade att det inte är omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent…

Read More

EU:s gröna giv: Så påverkas svensk industi

Från höger: Lars Zetterberg, Thomas Hörnfeldt, Katarina Areskoug Mascarenhas, Milan Elkerbout och Lovisa Källmark. Europa ska bli helt klimatneutralt till 2050. Med EU-kommissionens nya satsning ”den europeiska gröna given” höjs…

Read More

Om den gröna given ska lyckas måste EU släppa vissa fixa idéer

Den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen gjorde en rivstart med sin nya gröna giv. Klimatfrågan ska vara en profilfråga för den nya kommissionen och Europa ska ta täten…

Read More