Spara energi och pengar
Hem ENERGI Spara nu energi och pengar

Spara nu energi och pengar

Publicerat av: Redaktionen

Dagligen matas vi med nyheter om skenande inflation och skyhöga bränslekostnader.

Som elektriker installerar men den senaste tekniken, en del erbjuder numera dessutom att installera brandlarm och säkerhetssystem förutom elinstallationer.

Dessutom installeras nuförtiden både ljud- och videosystem samt nätverkskablar för datorsystem.

Spara energi och pengarPå senare tid har det skett en stark efterfrågan på solcellsinstallationer, installationer av värmepumpar och laddstationer för elbilar vilket genererat nya möjligheter för elinstallatören.

Så hur skulle det vara med några nya fräscha idéer? Vad sägs till exempel om nya sätt att tjäna pengar genom att testa och mäta? Här är fyra potentiellt lönsamma förslag: energimätningar, kontrollera balansen på laster, effektfaktoranalyser och övertonsmätningar. Låt oss ta en närmare titt!

Sanningen är att de flesta företag inte har någon detaljerad uppfattning om var och när de använder elektrisk energi. Med ökande energikostnader behöver företag och andra förbrukare se över vart någonstans energiförbrukningen tar vägen. Ungefär hälften av energin som förbrukas ofta används utanför arbetstid. Kontorsutrustning som lämnas i vänteläge under helgdagar och helger kommer att kosta företaget stora summor varje år – och det helt i onödan!

Med en portabel energilogger kan energikartläggningar göras som visar exakt var energin används. Med en energilogger övervakas energiförbrukningen vid viktiga mätpunkter över en tidsperiod. Vanligtvis vid en distributionspanel – och din energilogger kommer att göra allt arbete åt dig. Därefter presenteras en rapport på energiförbrukningen vilken analyseras och väsentliga besparingar kan därefter göras. Det är också högst troligt att det kommer att ge extra jobb som till exempel att montera nya LED-armaturer eller närvarosensorer för att styra inomhusbelysning. Även en ventilationsuppgradering samt installera tidsbrytare för att styra utebelysningen kan bli aktuellt.

Att balansera lasterna på befintliga installationer är ofta värt besväret och är särskilt viktigt när nya högeffektslaster som elektriska billaddare installeras. Utan tvivel så skulle man ha ansträngt sig mer för att balansera lasterna över alla tre faserna när en sån typ av installation var helt ny. Men mycket kan förändras över tid och om ny utrustning har lagts till kan lasterna nu vara långt ur balans. Detta kan leda till alltför stora energiförluster samt fel på tre-fasmotorer och ökade energiräkningar.

En undersökande mätning där du använder en energilogger under en vecka eller kanske bara under en dag gör att du lätt kan identifiera eventuell obalans i nätet. Åtgärder som att koppla om belastningarna för att fördela dem jämnare över faserna kan sedan vidtas för att rätta till saken.

Låg effektfaktor är också ett problem som tenderar att utvecklas över tid eftersom nya installationer sannolikt har effektiv effektfaktorkorrigering. Men precis som i fallet med obalans, så kan nya laster ha tillkommit utan att man övervägt om uppdateringar av effektfaktorkorrigeringen behöver göras. Eller så kan det helt enkelt vara så att kondensatorbanken som används för effektfaktorkorrigering inte längre fungerar som den ska. Oavsett orsak så innebär dålig effektfaktor uppkomst av reaktiv effekt vilket i sin tur innebär pengar rakt ner i sjön.

Reaktiv effekt gör ju som bekant inte någonting användbart alls. Men den kostar exakt lika mycket som verklig effekt. Genom att erbjuda kontroll och förbättringar av effektfaktorn så kan du potentiellt hjälpa energiförbrukaren att göra riktigt stora besparingar. Det bästa är att logga effektfaktorn över tid för att få en så komplett bild som möjligt. Detta eftersom vissa belastningar kanske bara fungerar vid vissa tider på dygnet eller under specifika dagar i veckan. Om dålig effektfaktor upptäcks så kommer investeringar i ett nytt eller uppgraderat korrigeringssystem att vara väl använda pengar som kommer att betala sig på mycket kort tid.

Låt oss slutligen titta lite närmare på övertoner. Övertoner uppstår från strömmar vid heltalsmultiplar av matningsfrekvensen. Till exempel 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz och så vidare för en 50 Hz-matningsfrekvens. Nuförtiden finns det icke-linjära belastningar nästan överallt. Det här är saker som har drivenheter med variabel hastighet, strömförsörjning till datorer, kontorsutrustning och LED-belysningsinstallationer. Dessa icke-linjära belastningar har en oönskad tendens att injicera övertoner i själva elsystemet.

Det här spelar stor roll eftersom övertoner producerar överdriven värme i ledarna och kan orsaka alla möjliga problem med känslig elektronisk utrustning. Övertoner kan även få belysning att flimra och motorer att surra och de är en vanlig källa till störande avbrott p.g.a. att jordfelsbrytare felaktigt löser ut. Kort sagt, övertoner kan orsaka allvarliga problem. Har du en pålitlig portabel energilogger så kommer du få möjligheten att kontrollera dina kunders installationer för att ta reda på vilka övertoner som finns och för att kunna spåra upp källan till övertonerna. Med detta gjort så kan korrigerande åtgärder vidtas som t.ex. uppgradering av utrustning eller installation av filter.

Det har ofta sagts att om du inte mäter något kan du inte heller kontrollera det. Lika sant som det är sagt så gäller det i fallet med elektriska system. Kan man kontrollera sin energianvändning i installationen kan man på sikt även ha kontroll över sin förbrukning samt i slutändan sin elräkning. Test- och mättjänster som dessa kan enkelt erbjudas med en energilogger.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>