Golvbranschen slår ett slag för elektroniska byggvarudeklarationer – eBVD
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Golvbranschen GBR slår ett slag för elektroniska byggvarudeklarationer – eBVD

Golvbranschen GBR slår ett slag för elektroniska byggvarudeklarationer – eBVD

Publicerat av: Redaktionen

Golvbranschen GBR har länge tillämpat GBR Golvåtervinning där spill från installatörerna samlas in och skickas tillbaka för att användas vid tillverkning av nya golv.

Idag arbetar organisationen dessutom för att miljödeklarera golvprodukter, då i form av eBVD:er, för att underlätta arbetet att minska koldioxidavtryck och resursförbrukning.

Årligen installeras ungefär 25 miljoner kvadratmeter golv. Under 2018 installerades 1800 ton plastgolv, cirka en fjärdedel av alla golv. Ungefär 10 procent av detta tonnage utgjordes av spill. Under 2020 insamlades 370 ton av detta inom retursystemet GBR Golvåtervinning. Alla entreprenörer som är auktoriserade av Golvbranschen måste samla in sitt spill, men återvinningssystemet är öppet även för andra.

Klimatavtryck

Golvbranschen har anslutit sig till Färdplan för ett fossilfritt Sverige 2045. Man har formulerat delmål till 2025 och 2030. Då är det för det första nödvändigt att veta var branschen står idag när det gäller klimatavtryck.

– Vi har samlat statistik på volymerna av olika golvprodukter, sammanställt för varje år och skattat den ekonomiska omsättningen. Nu behöver vi dessutom få siffror på koldioxidutsläppen, berättar Johan Aspelin, vd för Golvbranschen.

Organisationen samarbetar därför med IVL som är vana att ta fram beräkningsmetoder som kan användas i olika branscher. Alla produktslag måste ha korrekta och enhetliga siffror. I maj 2022 ska IVL redovisa en beräkningsmetod för Golvbranschen, som dels kan användas av golvleverantörer för att beräkna klimatavtrycket för respektive produkt, och dels av byggentreprenörer som behöver göra en summaberäkning för varje enskilt projekt.

Siffrorna ska redovisas för Golvbranschen som sedan kan summera alla projekt över året, förhoppningsvis med början under 2023.

– Att kunna visa sina klimatavtryck kan bli lika givet som att uppge hur mycket bränsle en bil förbrukar per mil, menar Johan Aspelin.

Golvbranschen slår ett slag för elektroniska byggvarudeklarationer – eBVD

– Målet är att vi ska kunna presentera ett tillförlitligt koldioxidvärde per golvinstallation, som kan hjälpa våra kunder att göra smarta klimatval när det gäller golvmaterial och golvinstallationer. Med rätt golv på rätt plats, med rätt skötsel och med rätt underhåll får vi minsta möjliga belastning på miljön. Det vinner alla på, säger Johan Aspelin, vd för Golvbranschen. Bild: Marie Holhammar

Elektroniska byggvarudeklarationer

Golvbranschen har sedan flera år erbjudit GBR Kretsloppsmärkning. Denna är en tjänst inom Golv- och Våtrumskontroll. Kretsloppsmärkningen består för leverantörernas del av eBVD samt skötsel- och underhållsanvisningar. eBVD är ett digitalt sätt att redovisa klimatpåverkan och andra miljödata. eBVD Norden drivs sedan 2016 av IVL tillsammans Byggmaterialindustrierna. Samtliga data i alla eBVD:er finns i en databas där data lätt kan delas digitalt med andra databaser. Därmed slipper man hantering av separata filer.

– Det är viktigt att leverantörerna tar fram eBVD-er för sina produkter. Allt fler entreprenörer och beställare kommer att efterfråga elektroniska Byggvarudeklarationer, fortsätter Johan Aspelin.

Byggentreprenörer hanterar Kretsloppsmärkning för varje projekt. I detta ingår eBVD:er, skötsel- och underhållsanvisningar samt rumsbeskrivningar där typen av golv och volymerna anges. Hela golvkonstruktionerna från betong upp till slitskikt blir därmed dokumenterade.

Cirkularitet

Byggbranschen går sakta men säkert mot ökad cirkularitet. Återvinning av spill är en viktig del. Återvinning av gamla golv en annan. Ett problem är att lim och spackel följer med vid rivningen. Tarkett har dock utvecklat en metod för att separera lim och spackel från plasten.

Ett hinder kan också vara att PVC-golvet innehåller ämnen som man inte vill ha in i kretsloppet när nytt golvmaterial tillverkas.

Beträffande slitna golv, bör man överväga renovering i stället för byte. Plastgolv kan renoveras på liknande sätt som för trägolv. Mindre än en millimeter slipas bort och nytt ytskikt läggs på. PVC-golv kan renoveras flera gånger.

IVL har beräknat att koldioxidemissionerna i många fall kan minska med mer än 75 procent om golven renoveras i stället för byts.

– Hållbarhetsargumentet är mycket starkt. Det är nästan alltid bättre att renovera, om det är möjligt, anser Johan Aspelin.

Krav i upphandlingar

Det är viktigt att beställarna kravställer i upphandlingarna. Golvbranschen har bland annat gett ut en guide ”Minska klimatpåverkan genom att ställa krav på insamling av plastgolv”. Det kan också handla om att ställa krav på att återvunnet eller återbrukat material används.

Ett problem är förstås att byggbranschen idag fungerar linjärt, där en ”naturlig” del av entreprenörens affär är att sälja nytt material. Här krävs nya affärsmodeller, som släpper fram företag som återvinner respektive renoverar golv.

Eventuellt kommer helt annorlunda affärsmodeller att växa fram. Många fastighetsägare sköter inte sina golv optimalt. En lösning kan vara att erbjuda digitala underhållsplaner och renoveringsprenumerationer. I en framtid kanske vissa fastighetsägare till och med kommer att hyra golv av speciella entreprenörer.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>