Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar för att minska klimatpåverkan
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar för att minska klimatpåverkan

Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar för att minska klimatpåverkan

Publicerat av: Redaktionen

DEBATT | Byggsektorn har stor klimatpåverkan.

Offentliga byggprojekt har goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom sina upphandlingar.

Men förutsättningarna för strategisk upphandling i offentliga byggprojekt är bristfällig, visar Upphandlingsmyndighetens undersökning. Det behövs stora förändringar och det är bråttom.

Det offentliga Sverige är en stor byggherre och bidrar väsentligt till utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn. Hela sektorn står för över en femtedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, drygt 29 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, enligt Boverkets miljöindikatorer. Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys visar att de offentliga inköpen inom sektorn stod för utsläpp på nära 14 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019. Alltså en stor del av sektorns totala utsläpp.

Byggnader påverkar både människor och miljö

Det vi bygger i dag ska stå under många år, kanske 100 år eller mer – och byggnader påverkar människor och miljö under hela sin livstid. Under hela byggprocessen genomförs ett flertal upphandlingar, till exempel arkitekter och konsulter, entreprenadupphandlingar och olika upphandlingar för drift och underhåll. Vid varje upphandling bör samhällsviktiga mål övervägas, såsom klimatmål.

Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar för att minska klimatpåverkanFrån den 1 januari 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har genom en klimatdeklaration. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet och klimatdeklarationerna kan bli ett viktigt verktyg i upphandlingen. Att byggsektorn tar ett större ansvar ligger även i linje med den förändring Boverket gör i byggreglerna. Byggreglerna kommer att innehålla färre detaljerade krav, vilket gör att byggherrarnas krav i upphandling blir än viktigare.

Upphandling används inte strategiskt

Men i dag används inte upphandling strategiskt i någon större utsträckning i byggprojekt. Det visar en undersökning som Upphandlingsmyndigheten har gjort. Ändå är upphandling en förutsättning för att kunna genomföra projekten och säkerställa att de levererar mot utpekade mål.

Det är därför dags att ta nästa steg mot hållbara upphandlingar i byggprojekt:

  1. Låt organisationens hållbarhetsmål bli byggprojektets mål. Har organisationen som mål att minska klimatpåverkan ska det även genomsyra byggprojektets mål. Målen behöver finnas med redan när byggprojektet planeras och vara något som följs upp – annars kommer slutresultatet inte att nå upp till dem.
  2. Ge byggprojektet rätt förutsättningar. Redan vid beslutet om att genomföra en byggnation behöver politiken och andra beslutsfattare ge projektet rätt förutsättningar i form av tid, budget, resurser och kompetens för att genomföra upphandlingar. Det som läggs in i uppstarten av projektet ger effekt på slutresultatet.
  3. Öka kunskapen om upphandling i offentliga byggprojekt. Ge byggprojektet möjlighet att öka sin kunskap om både offentlig upphandling och miljömässig hållbarhet för att ge förmåga till strategisk upphandling. Utan lyckade upphandlingar inget lyckat projekt.

Halvering av utsläpp av växthusgaser till 2030

Byggsektorn har en färdplan som säger att sektorn ska nå netto nollutsläpp av växthusgaser år 2045, med en 50-procentig minskning till 2030. Det är nödvändigt om Sverige ska uppnå sitt nationella klimatmål. Med en ökad förståelse och förmåga att använda offentlig upphandling som strategiskt verktyg kan de offentliga bygg- och anläggningsbeställarna bidra till att målen uppnås.

Vi har kunskaper och stöd som kan hjälpa de offentliga byggprojekten i den förflyttningen. Nu behöver Sveriges offentliga organisationer se till att rätt förutsättningar ges för strategisk och hållbar upphandling i byggprojekt.

Anders Sjelvgren, gd Boverket

Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>