• 2021-05-14
  • Last Update 2021-05-14 11:54
  • Stockholm

Miljö

SCHWENK storsatsar för att uppnå 100 procent alternativt bränsle i Brocenifabriken

SCHWENK Latvia investerar 34 miljoner euro för att uppnå målen med den europeiska gröna given. Investeringen är SCHWENK:s största sedan driftsättningen av Brocenis cementanläggning 2010 och innebär en avsevärd effektivitetsökning…

Read More

Vi alla har ett ansvar över miljön – så här bidrar vi på HP

Förmånen att jobba på HP innebär inte bara att jag får utveckla produkter och digitala tjänster som hjälper människor världen över, utan också möjligheten att träffa otroligt många inspirerande människor.…

Read More

Nu blir det ännu lättare att sortera med nya symboler på kretsloppscentralen

Nu byts skyltarna på kretsloppscentralerna ut för att göra det lättare att sortera rätt. Skyltarna ingår i ett gemensamt nordiskt system som även omfattar avfallskärl, återvinningsstationer och förpackningar. De specifika…

Read More

Ramundberget skapar fjällens största laddplats med ChargeNodes revolutionerande laddteknik för elbilar

Genom centraliserad laddteknik kan laddning fördelas ut till fler p-platser utan behov av separat laddare på varje p-plats. En av Sveriges mest populära fjälldestinationer, Ramundberget i Funäsfjällen, storsatsar på elbilsladdning till sina…

Read More

Fördubblad e-fakturavolym gör Newsec och miljön till vinnare

I sin verksamhetsplan för 2020 satte Newsec Property Asset Management som mål att öka andelen e-fakturor för att effektivisera och digitalisera fakturaprocessen och leveransen mot kund. Resultatet överträffade alla förväntningar.…

Read More

Exportöverskott och ont om el – samtidigt? Energiföretagen förklarar.

vilket också återspeglades i elpriserna på elbörsen. Med ökad knapphet på el stiger elpriserna, men hur går det ihop med en stor elexport från Sverige? Och hur ser elproduktionen ut…

Read More

GleSYS ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och informationssäkerhet

Det svenska hostingföretaget tar nu ytterligare ett steg i att svara upp mot de högt ställda kraven på ledningssystem inom kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Genom certifieringsorganet A3CERT har företaget certifierats…

Read More

Många omvärderar sin livsstil – ökat intresse för privatekonomi och hälsa

Corona har lett till att många väljer att se över sin livsstil och privatekonomi. En ny undersökning som försäkringsbolaget If har tagit fram visar att omkring hälften av svenskarna vill…

Read More

SAP en del av global miljösatsning – målet är renare hav före 2030

SAP har gått med i Världsekonomiskt Forums satsning Global Plastic Action Partnership som arbetar för renare hav innan år 2030. Plastanvändningen är en av de frågor som diskuteras under det…

Read More

Bättre intuition för teknik kan rädda världen

Märtha Rehnberg, nationalekonom och expert på 3D-teknik står på scenen på Waterfront i Stockholm. Hon är inbjuden till Episerver Ascend för att tala om hur bättre teknik ska lösa de…

Read More